Valdkonna juhised töö ja õppe korraldamiseks (täiendatud 17.03)

13. märtsil kohtusid dekaan, prodekaanid, valdkonna instituutide juhid ja üliõpilaste esindajad, et panna paika tegevusplaan järgmisteks nädalateks, mil auditoorset õppetööd ei toimu.

Tudengite ja õppejõududega, kes on puutunud kokku nakatanud meditsiiniteaduste valdkonna tudengiga, on Terviseamet praeguseks ühendust võtnud. Kõigil, kellega ei ole ühendust võetud, palume säilitada rahu ja järgida tavapärased Terviseameti nõudeid.

Kogu auditoorne õppetöö on peatatud alates tänasest, 13. märtsist kuni 1. maini. See tähendab, et üliõpilased töötavad kodus kasutades e-õppe tehnilisi lahendusi. Õppetöö ümberkorraldamisest teavitavad õppejõud registreerunud üliõpilasi õppeinfosüsteemi ja Moodle kaudu. Eksamid ja arvestused toimuvad, vastutav õppejõud annab teada iga eksami täpsema korraldusliku poole.

Õppejõududel palume kõikidele valdkonna õppeainetele luua Moodle tugi ja asendada võimalusel auditoorsed loengud videoloengutega. Lisaks palume kasutada õppematerjalidena konspekte, õpikuid, teha tudengitele enesekontrolli teste ja korraldada arutelu foorumeid. Seminarid asenduvad iseseisva või grupipõhise õppetööga Moodle keskkonnas.

Vaata konkreetseid soovitusi, mida teha loengute, seminaride ja praktikumide asemel ning kuidas korraldada eksamid/arvestused.

E-õppe korraldamisega seotud küsimustega aitab meditsiiniteaduste valdkonna õppedisainer Triin Marandi (triin.marandi@ut.ee, +372 737 6268).

Juhised üliõpilastele:

Auditoorset õppetööd (st loenguid, seminare ja praktikume, sh ka TÜ kliinikumis) ei toimu.

  • Arstiteadus: kuuenda kursuse praktika korralduses muudatusi ei toimu ja see jätkub tavapäraselt. Täiendus 16.03: võib juhtuda, et mõni osakond ajutiselt praktikante vastu ei võta. Sellisel juhul tuleb lähtuda haigla juhistest ja anda sellest ka dekanaati teada, proovitakse leida uus praktikakoht teises osakonnas või haiglas.
  • Hambaarstiteadusviienda kursuse praktika peatati (muudatus 16.03)
  • Proviisor: apteegipraktika toimumise kohta jagab täpsemat infot farmaatsia instituut.
  • Kehaline kasvatus ja sport ning füsioteraapia: täpsemat infot jagab sporditeaduste ja füsioteraapia instituut jooksvalt.
  • Rahvatervishoid ja õendusteadus: õppetöö ja magistritööde kaitsmiste kohta saadab peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut täpsema info.
  • Doktorandid: kaitsmised toimuvad plaanipäraselt ja neid saab jälgida otseülekande teel. Oponendi kaasamiseks tuleb kasutada digitaalseid vahendeid.
  • Residendid: palume jälgida oma tööandja juhiseid. 

Ühiselamutes elavatel tudengitel soovitame võimaluse korral koju minna. Palume arvestada, et peab säilima võimekus suhelda oma õppejõududega e-õppe lahenduste teel.

Tartu Ülikooli raamatukogud on suletud. Soovitame kasutada lisaks raamatukogu andmebaasidele ka e-õpikute andmebaasi AccessMedicine portaalis tasuta kättesaadavaid õpikuid ja õppevahendeid. Palume vältida ülikooli administratiivüksuste (dekanaat, õppeosakond, instituut jm) külastamist ja suhelda e-kirja teel. 

Valdkonna töötajatel palume vajadusel ja kokkuleppel oma otsese juhiga teha kaugtööd.

Lisateave:
Rene Kärner
MV dekanaadi juhataja
rene.karner@ut.ee
737 5325