Patofüsioloogia osakond

 

Patofüsioloogia osakonnas toimub teaduspõhine patofüsioloogia aine õpetamine kõikidel meditsiinihariduse tasemetel. Kursustel käsitletakse põhiliste sündroomide ja haiguste arengumehhanisme, rõhutades füsioloogilisi muutusi, mis tekitavad haiguse sümptome ja samuti ka kompensatoorseid mehhanisme.

Osakonna teadustegevus toetab patofüsioloogia paremat õpetamist ülikoolis ning peamisteks uurimissuunaks on erinevate haiguste patofüsioloogilised uuringud. Haiguste tekkepõhjused on geneetilised (seesmised, pärilikud) ja omandatud (välised, keskkond) ning mõlemal teguril on haiguse tekkes kindel roll. Osakonna uurimistöö on keskendunud uute geneetiliste tegurite avastamisele ning keskkondlike faktorite mõju avaldumise uurimisele seoses geneetiliste variatsiooniga (geen-keskkond interaktsioon).

 

Kõneisikud

Kalju Paju, külalislektor
Topics: cardiac and metabolic mechanisms
737 4375, kalju.paju@ut.ee

Alireza Fazeli, kliinilise genoomika ja personaalmeditsiini professor
Topics: reproductive medicine, personal medicine
alireza.fazeli@ut.ee

 

Osalemine Eesti ja rahvusvahelistes komiteedes, otsustuskogudes ja teadusorganisatsioonides

Eestis:

  • Eesti Füsioloogia Seltsi liikmed on Ehte Orlova

Rahvusvaheliselt:

  • Rahvusvahelise Südameuuringute Assotsiatsiooni liige (ISHR) on Lumme Kadaja
  • Skandinaavia Katseloomateaduse Assotsiatsiooni liige (Scand-LAS) on Lumme Kadaja

Väärtustame volframiini valgu vajalikkust

Teadustöö

Publikatsioonid

Õppetöö ja juhendamine

Doktoritööd

#teadus #tunnustamine
Elise Helena Armulik koos ministriga

Üliõpilaste teadustööde riiklikult konkursilt toodi kõrge koht

#koostöö #teadus

Ettekanne: Edoardo Malfatti „Congenital myopathies in 2022"

Esmaspäeval, 12. detsembril kell 12 teeb ettekande professor Edoardo Malfatti teemal "​​​​​​​Congenital myopathies in 2022”.