Mikrobioloogia osakonna õppetöö ja juhendamine

 

Õppetöö

Mikrobioloogia osakond õpetab meditsiinilist mikrobioloogiat kõigile meditsiinivaldkonna tudengitele.

Lisaks kohustuslikele ainetele pakume igal aastal mitmeid valikkursusi, sh Suguteede infektsioonide mikrobioloogia, Mikrobioota ja tervis.

Samuti teeme igal aastal täienduskursusi praktiseerivatele arstidele kliinilise mikrobioloogia ja inimese mikroobiökoloogia teemadel.

 

Oleme loonud eestikeelsed mikrobioloogiaalased õpikud ja  õppematerjalid:

Lisaks paberkandjal õpikutele ja käsiraamatutele oleme loonud mitmed e-kursused Moodle’i keskkonnas ning üheksa e-õpiobjekti DSpace keskkonnas.

 

Tudengite osalemine teadustöös

Juhendame tudengeid kõigil tasanditel alates põhiõppest kuni doktorantuurini. Tudengid ja magistrandid on teretulnud liituma uurimisrühma teadusteemaga, mis enim huvi pakub. Tublimad tudengid saavad võimaluse esitleda oma uurimistulemusi konverentsidel. Huvi korral kirjutada Imbi Smidt’ile (imbi.smidt@ut.ee)

 

Doktorantuur

Mikrobioloogia osakonnas kaitseb doktorikraadi igal aastal 13 uut teadlast. Kaitstud doktoritööd on loetletud siin

Rakubioloogia kõrgkooliõpik

Ilmus erakordselt mahukas eestikeelne kõrgkooliõpik „Rakubioloogia“

Tartu Ülikooli hariduskonverents "Teaching the unteachable"

Tartu Ülikooli hariduskonverentsil keskendutakse meditsiini õpetamisele

MV

Vanas Anatoomikumis esitleti "Inimese anatoomia" õpikut