Õppimine ja osakonnad

 

Bio- ja siirdemeditsiini instituut viib läbi õppetööd meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppes arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisoriõppe erialadel. Peamised prekliinilise õppe kursused on anatoomia, bioloogia, immunoloogia, mikrobioloogia, patoloogiline füsioloogia, biokeemia, füsioloogia, farmakoloogia, inimese ja molekulaarne geneetika ning kohtumeditsiin.

Lisanduvad mitmed valik- ja vabaained meditsiiniteaduste valdkonnas ja ka magistritaseme õpe loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. Lisaks osaleme arstiõppele järgnevas residentuuriõppes ning magistri- ja doktoritaseme kraadiõppes.

Bio- ja siirdemeditsiini instituudis on üheksa osakonda ja katseloomakeskus. Erinevate osakondade õppe- ja teadustöö on seotud anatoomia, bioloogia, immunoloogia, mikrobioloogia, patoloogilise füsioloogia, biokeemia, füsioloogia, farmakoloogia, inimese ja molekulaarse geneetika ning kohtumeditsiini teemadega.

 

Katseloomakeskus arendab välja kompleksseid haigusmudeleid psühhiaatriliste, neurodegeneratiivsete ja immuunpõletikuliste haiguste ning kasvajate uurimiseks ravimiarenduse eesmärgil. Selleks kasutatakse kaasaegseid bioloogilise materjali visualiseerimise tehnoloogiaid. 

Biokeemia osakond

Farmakoloogia osakond

Füsioloogia osakond

Biomeditsiini osakond

Immunoloogia osakond

Patofüsioloogia osakond

Anatoomia osakond

Mikrobioloogia osakond

Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse osakond

Katseloomakeskus

#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis

#õppimine
Andero Kalju

Tartu Ülikooli residentuuri kandideeris enam kui 200 inimest

#õppimine
Reet Mändar

Professor Reet Mändar: Hea sõna ja sõbralik suhtlemine on patsiendi jaoks sama väärtuslikud kui ravimiretsept