Biokeemia osakonna õppetöö ja juhendamine

 

Õppetöö

Viime õppetööd läbi meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppes arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisoriõppe erialadel (neile erialadele adapteeritud programmide kohaselt). Õppekursused on orgaaniline ja bioorgaaniline keemia ning biokeemia, meditsiiniline biokeemia ja  söömise biokeemia (MBK), lisanduvad valikained ja vabaained ning õppeained doktoriõppes (vt ÕIS). Oleme aastal 2019 avaldanud uued originaalõpikud.

Õpikud:

 

Tudengiteadus

  • Juhendame tudengeid kõigil tasanditel alates põhiõppest kuni doktorantuurini, sh. nii loodusteaduse, arstiteaduse kui farmaatsia eriala noori teadushuvilisi.
  • Tudeng on teretulnud liituma uurimisrühma teadusteemaga, mis talle enim huvi pakub.