Täppis- ja nanomeditsiini laboratoorium

 

Professor Tambet Teesalu uurimisrühm Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas rajati 2012. aastal Euroopa Teadusnõukogu, Wellcome Trusti ja EMBO grantide toel. Algselt kasvajaliste protsesside uurimisega tegelenud ja vähibioloogia laboratooriumi nime kandnud uurimisrühm nimetati 2020. aastal täppis- ja nanomeditsiini laboratooriumiks, et paremini vastata muutunud uurimistöö fookusele ja uute valdkondade lisandumisele.

Rühma interdistsiplinaarse töö eesmärgiks on haiguslike kudede veresoonte suhtes selektiivsete kullerpeptiidide avastamine ja nende peptiidide kasutamine nutikate ravimite, kontrastainete ja nanoosakeste väljatöötamiseks. Laboratooriumis välja töötatud prototüübid akumuleeruvad selektiivselt haiguslikult muutunud kudedes, võimaldades täpsemat diagnostikat, paremat terapeutilist efektiivsust, ning väiksemaid kõrvaltoimeid. Töö on selgelt ravimiarendusele orienteeritud suunitlusega: lisaks teadusartiklite avaldamisele juhtivates ajakirjades kaitseme rutiinselt oma avastuste intellektuaalomandit ja osaleme koostöödes biotehnoloogia ja farmaatsiafirmadega.

Täppismeditsiiniga tõhusalt haiguste vastu!

 

Kõneisik

Tambet Teesalu: vähibioloogia ja nanomeditsiin

 

Preemiad

 • Tartu Ülikooli teadustegu (2021)
 • Eesti riiklik teaduspreemia arstiteaduse alal (2017)
 • S. Komen for Cure fondi (USA) karjääri arenduspreemia (2010)

Retsensent

 • Eelretsenseeritavad ajakirjad: PNAS, Nanoscale, Oncotarget, Cancer Research, Biomaterials, Journal of Controlled Release, EMBO Journal, Nature Nanotechnology, Nature Materials, Science Advances jpt.
 • Teadusgrandid: Eesti teadusfond, ETAG, NIH, USA kaitseministeerium (DOD), Prémio Crioestaminal (Portugal), EMBO.

Liikmelisus erialaseltsides

 • American Nanotechnology Society
 • Americal Chemical Society
 • Society of Controlled Release
 • American Association for Cancer Research

Ravimiarendus

 • Cend Therapeutics Inc. (USA): asutaja ja nõukogu liige
 • Endurx Pharmaceuticals (USA): asutaja ja teadusnõukogu liige

 

Teadustöö

Publikatsioonid ja patendid

Õppetöö ja juhendamine

Doktoritööd

Portree akadeemik Pärt Petersonist

Pärt Peterson valiti biomeditsiini akadeemikuks 

Tartu Ülikool

Konverents „Kliinik 2024“ vaatab tulevikku

Ekspertide vestlusring „Viirustega tulevikku“ konverentsil

Tulevikupandeemiatega toimetulek eeldab üksteisest hoolimist ja usaldust riigi vastu