RNA bioloogia uurimisgrupi õppetöö

 

Kohustuslikud ained

ARMP.01.030 Geneetika (3 EAP)       
Kellele: farmaatsia 2. kursuse tudengitele
Eesmärgiks on omanda nimese ja meditsiinigeneetika alustõed, teadmised tänastest ja uuest geneetika rakendustest meditsiinis. Eraldi käsitleme farmakogeneetika põhialuseid ja selle valdkonna arengusuundi. Kursus seab ka eesmärgiks omandada interaktiivsete õppemeetoditega meditsiinigeneetika valdkonna teadmiste sünteesimise, kriitilise arutelu ja laiemasse kontekstis asetamise võimekus - kodutöö lugemismaterjali ühine käsitlus praktikumis, inimese geneetika andmebaaside põhine praktikum ja lahendatud ülesannete esitlus, loengukursuse lõpus seminar-ettekanded kaastudengitele oluliste hiljutiste teadusartiklite põhjal.
Õppejõud: Ana Rebane (vastutav)

 

AR00.00.100 Teadustöö üliõpilastele (2 EAP)
Kellele: arstiteaduse 2. kursuse tudengitele
Eesmärgiks on tutvustada (meditsiini)teaduse põhialuseid ja uurimistöö suundi valdkonnas. Anda esmased oskuse kuidas arstiteaduslikku informatsiooni leida, selles orienteeruda ja seda töödelda
Õppejõud: Ana Rebane (vastutav)

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus

Meditsiiniteaduste valdkonnas sai lõpudiplomi enam kui 300 inimest

Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem