Autor:
Oliver Tomson

Bio- ja siirdemeditsiini instituut

 

Bio- ja siirdemeditsiini instituut (BSMI) loodi Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna prekliiniliste instituutide ühinemisel 2013. aastal. Instituudi moodustavad üheksa osakonda ja katseloomakeskus. BSMI teadustegevuse eesmärk on läbi viia nii biomeditsiini-alaseid alusuuringuid kui ka siirdemeditsiini rakendusuuringuid. BSMI vastutab õppetöö eest meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppes arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisoriõppe erialadel ning osaleb arstiõppele järgnevas residentuuriõppes ning magistri- ja doktoritaseme kraadiõppes. Teadus- ja õppetegevuses iseloomustab instituudi tööd tihe koostöö kõigi teiste meditsiiniteaduste ning teiste valdkondade instituutidega, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Geenivaramu, üliõpilaste ja spetsialistidega.

Instituudi teadusvaldkonnad on mitmekesised ja on seotud mitmekülgsete terviseprobleemide uurimise ja neile diagnostiliste lahenduste ning uute raviviiside leidmisega. BSMI on oma tegevuses suunatud rahvusvahelisele ja kõrgetasemelisele teadusele, mille väljundiks on uute innovatiivsete lahenduste leidmine ja baasteadmistele tuginev õppetöö. Instituudi õppetöös on olulisel kohal analüüsiva mõtlemise arendamine prekliiniliste ainete kaudu ning väga heade teadmiste andmine inimese organismi toimimisest tuleviku meditsiinivaldkonna spetsialistidele. Õppetöö toimub nii klassikalises loenguvormis kui ka läbi praktika kaasaegsetes laborites.

Bio- ja siirdemeditsiini instituudis asuv tipptasemel katseloomakeskus annab võimaluse arendada ja uurida erinevate haiguste mudeleid.