Immunoloogia osakond

 

Kõneisikud

  • Raivo Uibo – immunoloogia (eriti meditsiinilise immunoloogia) üldised küsimused, immunoloogia-alane rahvusvaheline koostöö, autoimmuunhaiguste (eriti organspetsiifiliste autoimmuunhaiguste) jt immuunsüsteemi häiretega seotud haiguste tekkemehhanismid, laboratoorne diagnostika
  • Koit Reimand, Kaja Metsküla – klassikalised ja uued autoantikehade määramise meetodid ja nende rakendamine
  • Ivo Laidmäe – lõhe verest valmistatud fibriinmaatriksi kasutamine biotehnoloogias

 

Osalemine Eesti ja rahvusvahelistes komiteedes, otsustuskogudes ja teadusorganisatsioonides

Eestis:

Enamik osakonna kõrgharidusega personalist kuulub Eesti  Immunoloogide ja Allergoloogide Seltsi liikmeskonda.

Lisaks on:

  • Raivo Uibo – Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, Tervise Arengu Instituudi nõukogu liige, ETA arstiteaduse ja tervishoiu strateegia komisjoni liige, ETA Toimetiste kaastoimetaja, Eesti Arsti toimetuskolleegiumi liige jt.
  • Ivo Laidmäe ja Meeme Utt – Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi liikmed
  • Tamara Vorobjova – Eesti Gastroenteroloogide Seltsi liige
  • Kaja Metsküla ja Ija Talja – Eesti Laborimeditsiini Ühingu liikmed

Rahvusvaheliselt:

  • Raivo Uibo – All-European Academies (ALLEA) teaduse ja eetika töögrupi liige, Biomedical Alliance in Europe delegaat ja IVD töögrupi liige, Euroscience asutajaliige, Scandinavcian Society for Immunology auliiige, FOCIS liige, Henry Kunkel Society liige, EASD ja Immunology of Diabetes Society liige, EBC Network Council liige, IAP Advisory Group, BMC Immunology Associate Editor jt.
  • Tamara Vorobjova – World Journal of Gastroenterology Editorial Board liige 

Teadustöö

Publikatsioonid

Õppetöö ja juhendamine

Doktoritööd

Inimesed

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

Teabetunni kaanefoto

Doktorandilt doktorandile: miks ja kuidas võtta oma teadustöö kokku kolme minutiga?

Tartu Ülikooli peahoone

Eesti suurima teadusrahastuse saanud teaduskeskused alustavad tööd