Bio- ja siirdemeditsiini instituudi teadustöö

Bio- ja siirdemeditsiini instituudi eesmärk on teha rahvusvaheliselt kõrgetasemelist teadustööd baas- ja siirdemeditsiini valdkondades, samuti tegeletakse mitmete prekliiniliste teadusteemadega.

Instituudis tehtud teadustöö on viinud Tartu Ülikooli 1% viidatuimate ülikoolide ja teadusasutuste hulka, sh molekulaarbioloogia ja geneetika valdkonnas.

Vaata Web of Science andmetel kokku pandud teadusstatistikat.

 

Tutvu instituudi teadusprojektidega erinevates osakondades ja uurimisgruppides:

Loe lähemalt farmakoloogia osakonna kohta. 

 

Projekti nimi: Mitokondrite düsfunktsioon aksonaalse kahjustuse korral (Eesti Teadusagentuur, GMVBS0400PR)
Projekti kestus: 01.01.2019−31.12.2023
Kontakt: professor Allen Kaasik
E-post: allen.kaasik@ut.ee

Projekti nimi: Wolframi sündroomiga seotud CISD2 roll rakusisese kaltsiumi regulatsioonis ning selle seos Bcl-2-ga (Flemish Research Council, MMVBS21348)
Projekti kestus: 01.01.2021−31.12.2024
Kontakt: professor Allen Kaasik
E-post: allen.kaasik@ut.ee

Projekti nimi: D-vitamiini analoogide terapeutilise potentsiaali uurimine keskendudes meeleoluhäiretele ja rasvumisele (Eesti Teadusagentuur, GMVBS20080PR)
Projekti kestus: 01.01.2010−31.12.2024
Kontakt: professor Aleksandr Žarkovski
E-post: aleksandr.zarkovski@ut.ee

Projekti nimi: Õppekavade arendamine rahvusvahelise koostöö kaudu (Haridus- ja Noorteamet (HARNO), DMVBS19558)
Projekti kestus: 15.10.2019−14.10.2023
Kontakt: kaasprofessor Miriam Ann Hickey
E-post: miriam.ann.hickey@ut.ee

Projekti nimi: DNA metüültransferaasi inhibiitorite mõju DNA metülatsiooni muutustele inimese leukotsüütides: uus farmakoloogiline strateegia psühhostimulaatoritest põhjustatud narkomaania raviks (Eesti Teadusagentuur, GMVBS22063PR)
Projekti kestus: 01.01.2022−31.12.2026
Kontakt: professor Anti Kalda
E-post: anti.kalda@ut.ee

Loe lähemalt füsioloogia osakonna kohta. 

 

Projekti nimi: Potentsiaalsed biomarkerid esmase psühhoosiepisoodi ja skisofreenia spektrihäire diagnoosimiseks, prognoosimiseks ja ravi mõju hindamiseks: siirdemeditsiiniline lähenemine (Eesti Teadusagentuur, GMVBS20067PR)
Projekti kestus: 01.01.2020−31.12.2024
Kontakt: professor Eero Vasar
E-post: eero.vasar@ut.ee

Projekti nimi: Psühhiaatriliste häirete riskigeeni Negr1 seos endokannabinoidsüsteemiga (Eesti Teadusagentuur, SMVBS22511)
Projekti kestus: 01.12.2022−30.11.2024
Kontakt: kaasprofessor Este Leidmaa
E-post: este.leidmaa@ut.ee

Biomeditsiini osakonna teadusprojektid

Loe lähemalt molekulaarpatoloogia uurimisgrupi teadustöö kohta. 

 

Projekti nimi: Tsentraalne immuuntolerantsus (Eesti Teadusagentuur, GMVBS0377PR)
Projekti kestus: 01.01.2019−31.12.2023
Kontakt: professor Pärt Peterson  
E-post: part.peterson@ut.ee

Projekti nimi: I tüüpi interferoonid ja nende vastased autoantikehad autoimmuunsuse ja COVID-19 korral (Eesti Teadusagentuur, GMVBS21081PR) 
Projekti kestus: 01.01.2021−31.12.2025
Kontakt: professor Kai Kisand
E-post: kai.kisand@ut.ee

Projekti nimi: Tüümuse muutused haruldates immunoloogilistes haigustes (Sotsiaalministeerium, SMVBS20416) 
Projekti kestus: 01.09.2020−31.08.2023
Kontakt: professor Pärt Peterson
E-post: part.peterson@ut.ee

Projekti nimi: Koespetsiifiliste T-rakkude bioinformaatika- ja genoomika-alane Euroopa koostöövõrgustik (Euroopa Komisjon Horizon2020, MSCA Enlighten+, MMVBS21006R)
Projekti kestus: 01.03.2021−28.02.2025
Kontakt: professor Pärt Peterson 
E-post: part.peterson@ut.ee

Projekti nimi: Molekulaarsed mehhanismid, mis põhjustavad vanemate inimeste tsütotoksiliste T rakkude nõrgenenud aktivatsiooni vastusena erinevate viiruste infektsioonile (Eesti Teadusagentuur, SMVBS21533)
Projekti kestus: 01.12.2021−30.11.2023
Kontakt: teadur Maarja Laos 
E-post: maarja.laos@ut.ee

Projekti nimi: Longituuduuring: immuunvastus COVID-19 vaktsineerimise järgselt ja SARS-CoV-2 infektsiooni järgselt ning seda mõjutavad tegurid (Haridus- ja Teadusministeerium, SMVPT21607T) 
Projekti kestus: 01.10.2021−30.06.2023
Kontakt: professor Pärt Peterson 
E-post: part.peterson@ut.ee

Projekti nimi: SARS-CoV-2 viirusnakkuse kliinilist pilti mõjutavad geneetilised ja immunoloogilised tegurid: sammud personaalmeditsiini suunas (UNDINE) (Euroopa Komisjon, MMVBS22163R)
Projekti kestus: 01.06.2022−31.05.2026
Kontakt: professor Kai Kisand
E-post: kai.kisand@ut.ee

Loe lähemalt täppis- ja nanomeditsiini laboratooriumi teadustöö kohta. 

 

Projekti nimi: Liipiidsed nanoosakesed glioblastoomi CAR-T põhiseks immunoteraapiaks (Eesti Teadusagentuur, SMVBS21620)
Projekti kestus: 13.12.2021−12.12.2024
Kontakt: professor Tambet Teesalu
E-post: tambet.teesalu@ut.ee

Projekti nimi: Nutikate nanoosakeste arendamine ajukasvajate immuunraviks (Eesti Teadusagentuur, SMVBS20627)
Projekti kestus: 21.12.2020−31.12.2023
Kontakt: professor Tambet Teesalu
E-post: tambet.teesalu@ut.ee

Projekti nimi: Kullerpeptiididega suunatud terapeutilised nanoosakesed tuberkuloosi raviks (Bill and Melinda Gates Foundation, MMVBS21410)
Projekti kestus: 07.04.2021−30.04.2025
Kontakt: professor Tambet Teesalu
E-post: tambet.teesalu@ut.ee

Projekti nimi: Hemoglobiinil põhinevad nanoosakesed vähkkasvajate ravi võimendamiseks (Euroopa Komisjon, MMVBS18435R)
Projekti kestus: 01.03.2019−28.02.2023 
Kontakt: professor Tambet Teesalu
E-post: tambet.teesalu@ut.ee

Projekti nimi: Infiltratiivse glioblastoomi täppisteraapia (Eesti Teadusagentuur, GMVBS23048PR)
Projekti kestus: 01.01.2023−31.12.2027
Kontakt: professor Tambet Teesalu
E-post: tambet.teesalu@ut.ee

Loe lähemalt RNA bioloogia uurimisgrupi teadustöö kohta. 

 

Projekti nimi: MikroRNA-d kui koespetsiifilise immuunvastuse moduleerijad krooniliste põletikuliste haiguste korral (Eesti Teadusagentuur, GMVBS21063PR)
Projekti kestus: 01.01.2021−31.12.2025
Kontakt: professor Ana Rebane  
E-post: ana.rebane@ut.ee

Projekti nimi: Biomarkerid atooplises dermatiidis ja psoriaasis (Euroopa Komisjon Horizon2020, MMVBS19122)
Projekti kestus: 01.04.2019−31.03.2024
Kontakt: professor Ana Rebane  
E-post: ana.rebane@ut.ee

Projekti nimi: MikroRNA-de roll naha mälu T-rakkude tekkimise ja säilitamise reguleerimisel (Eesti Teadusagentuur, GMVBS22028J)
Projekti kestus: 01.01.2022−31.12.2023
Kontakt: teadur Helen Vaher 
E-post: helen.vaher@ut.ee

Projekti nimi: RNA mofikatsioonide mõju X-kromosoomi inaktiveerimisele (Eesti Teadusagentuur, SMVBS22358)
Projekti kestus: 01.09.2022−31.08.2024
Kontakt: teadur Pavel Kudrin
E-post: pavel.kudrin@ut.ee

Loe lähemalt inimese geneetika õppetooli teadustöö kohta

 

Projekti nimi: Meeste viljatuse mono- ja digeensed põhjused: uued leiud eksoomi sekveneerimise ajastul, nende pleiotroopsed mõjud ja kliiniline kasu (Eesti Teadusagentuur, GMVBS21064PR)
Projekti kestus: 01.01.202131.12.2025
Kontakt: professor Maris Laan 
E-post: maris.laan@ut.ee

Projekti nimi: Ema vereseerumi põhine multimarker test preeklampsia riski hindamiseks kliinilises praktikas (Eesti Teadusagentuur, SMVBS22077)
Projekti kestus: 01.03.2022–31.05.2023
Kontakt: professor Maris Laan 
E-post: maris.laan@ut.ee

Loe lähemalt immunoloogia osakonna teadustöö kohta.

 

Projekti nimi: Diabeedi immuunmehhanismid täiskasvanutel (Eesti Teadusagentuur, GMVBS0377PR)
Projekti kestus: 01.01.2020–31.12.2024
Kontakt: professor Raivo Uibo  
E-post: raivo.uibo@ut.ee

Projekti nimi: Inimese immuunvahendatud haiguste eksposoomsed tegurid (Euroopa Komisjon Horizon2020, MMVBS20017R)
Projekti kestus: 01.01.2020–31.12.2024
Kontakt: professor Raivo Uibo  
E-post: raivo.uibo@ut.ee

Loe lähemalt patofüsioloogia osakonna teadustöö kohta.

 

Projekti nimi: Diabeetilise retinopaatia riski ja jälgimise personaliseerimine (State Education Development Agency (SEDA), MMVBS21381)
Projekti kestus: 01.05.2021–30.04.2024 
Kontakt: professor Vallo Volke  
E-post: vallo.volke@ut.ee

Projekti nimi: Organellidest pärinevate ekstratsellulaarsete vesiikulite eristamine teistest nanopartiklitest f-NTA (Particle Metrix QUATT) meetodil (Particle Metrics GbmH, VMVBS21611)
Projekti kestus: 28.10.2021–31.08.2023 
Kontakt: professor Alireza Fazeli
E-post: alireza.fazeli@ut.ee

Loe lähemalt anatoomia osakonna teadustöö kohta.

 

Projekti nimi: Inimese histoloogia (Eesti keele Instituut, DMVBS21510)
Projekti kestus: 16.09.2021–01.09.2024
Kontakt: kaasprofessor Marina Aunapuu
E-post: marina.aunapuu@ut.ee

Loe lähemalt mikrobioloogia osakonna teadustöö kohta.

 

Projekti nimi: Euroopa Laste Kliiniliste Uuringute Koostöövõrgustik (c4c) (Euroopa Komisjon Horizon2020, MMVBS18106R)
Projekti kestus: 01.05.2018–30.04.2024
Kontakt: professor Irja Lutsar
E-post: irja.lutsar@ut.ee

Projekti nimi: Biomeditsiini ja rahvatervise laborite ühtse epideemiavastase uurimisliidu loomine (Euroopa Komisjon, MMVBS23022)
Projekti kestus: 01.02.2023–31.01.2027
Kontakt: professor Irja Lutsar
E-post: irja.lutsar@ut.ee

Projekti nimi: Ühtse tervise kontseptsiooni järgiva tõmbekeskuse loomine Eestis (Euroopa Komisjon Horizon2020, MMVBS23128R)
Projekti kestus: 01.01.2023–31.12.2025
Kontakt: professor Irja Lutsar
E-post: irja.lutsar@ut.ee

Projekti nimi: VERDI – SARS-CoV-2 variandid rasedatel ja lastel (Euroopa Komisjon, MMVBS23269R)
Projekti kestus: 01.05.2023–31.10.2025
Kontakt: professor Irja Lutsar
E-post: irja.lutsar@ut.ee

 

Projekti nimi: GLP1 retseptori agonisti Liraglutiidi ja NRF2 aktivaator RTA-408 teraapia neurodegeneratiivsete sümptomite leevendamiseks Wolframi sündoomi roti mudelis (Eesti Teadusagentuur, GMVBS20066PS)
Projekti kestus: 01.01.2020–31.12.2023 
Kontakt: kaasprofessor Mario Plaas
E-post: mario.plaas@ut.ee

Projekti nimi: Interneuronite sünnijärgsete arenguhäirete uurimine Wolframi sündroomi rotis. Kas uus varajane sümptom ja terapeutiline sihtmärk? (Eesti Teadusagentuur, SMVBS22510)
Projekti kestus: 01.12.2022–30.11.2024 
Kontakt: kaasprofessor Mario Plaas
E-post: mario.plaas@ut.ee

Projekti nimi: NELFE valgu RNA tuvastamise motiivi (RRM) roll aju füsioloogias (Eesti Teadusagentuur, GMVBS23135J)
Projekti kestus: 01.03.2023–28.05.2025
Kontakt: teadur Kadri Seppa
E-post: kadri.seppa@ut.ee

Projekti nimi: Piimhappebakterite tüvede toksilisuse katse hiirtel (BioCC OÜ, LMVBS22224)
Projekti kestus: 08.04.2022–31.12.2023
Kontakt: kaasprofessor Mario Plaas
E-post: mario.plaas@ut.ee

Projekti nimi: WFS1 roll GABA-ergiliste interneuronite sünnijärgses arengus (TSF) (The Snow Foundation (TSF), MMVBS22562)
Projekti kestus: 01.07.2022–31.12.2023
Kontakt: kaasprofessor Mario Plaas
E-post: mario.plaas@ut.ee

Projekti nimi: WFS1 roll GABA-ergiliste interneuronite sünnijärgses arengus (Elli White) (Ellie White Foundation for Rare Genetic Disorders, MMVBS22534)
Projekti kestus: 01.07.2022–30.06.2023
Kontakt: kaasprofessor Mario Plaas
E-post: mario.plaas@ut.ee

#teadus
jogurt marjadega

Tartu Ülikooli teadlaste abil võib hapuvadak peagi seaküna asemel inimeste toidulauale jõuda

#teadus #ühiskonnale

Anni Lepland kaitseb doktoritööd „Precision targeting of tumour-associated macrophages in triple negative breast cancer“

8. juunil kell 12.00 kaitseb Anni Lepland doktoritööd „Precision targeting of tumour-associated macrophages in triple negative breast cancer“.
#teadus

Research project DURABLE

Research project DURABLE