Immunoloogia osakonna õppetöö ja juhendamine

 

Õppetöö 

Üldine ja meditsiiniline (sh. kliiniline) immunoloogia nii arstiteaduse, hambaarstiteaduse kui ka farmaatsia põhiõppes, biomeditsiini magistriõppes ja arstiteaduse doktoriõppes, allergoloogia-immunoloogia residentuuris, samuti teiste erialade residentuuris, kus immunoloogia-alane õpetus on programmi koostisosa, õpetamine arstide täienduskursustel; üliõpilaste teadusõpe immunoloogias (I–V kursus).

Allergoloogia-immunoloogia residentuuri programmi kohta saab lisainfot siit või juhendajalt prof Raivo Uibolt (telefon 737 4231, e-mail raivo.uibo@ut.ee).

 

Juhendamine

Üliõpilaste juhendamine kõigis eelnimetatud töölõikudes.
Kontaktisik õppetööga seotud küsimustes: lektor dr. Koit Reimand

 

Immunoloogia osakonna üliõpilastööde seminar toimus 9. mail 2024 

Aasta jooksul tehtud tööst tegid kokkuvõtte:

  • Ester Savi, proviisoriõppe II kursus. Ülevaatlik töö "B-rakkudega seotud tsütokiinid I tüüpi diabeediga isikutel”, juhendaja Kristi Alnek
  • Meribel Kõster, arstiteadus II kursus. Referaat "Topelt diabeet", juhendaja Kristi Alnek (parim referatiivne töö)
  • Henry Lepp, arstiteadus III kursus. Referaat "Oraalse tolerantsuse võimalik roll T1D patogeneesis ja ravis", juhendaja Tamara Vorobjova
  • Mikk Kelder, arstiteadus III kursus. Praktiline töö "CXCL10 määramine pankrease siirdamise patsientidel", juhendaja Tamara Vorobjova (parim praktiline töö)
  • Marina Šunina, arstiteadus IV kursus. Praktiline töö "Voolutsütomeetriline paneel follikulaarsete T-rakkude iseloomustamiseks"
  • Adeele-Ann Krigul, arstiteadus V kursus. Praktiline töö "Immunoglobuliin A tase gestatsioonidiabeediga emade lastel ja seosed atoopia/astmaga", juhendaja prof Raivo Uibo
  • Ulrika Laur, proviisoriõppe V kursus. Praktiline töö ”Analooginsuliinide vastaste IgG-tüüpi antikehade määramine esimest tüüpi diabeediga isikute vereseerumitest“, juhendaja Meeme Utt
Rakubioloogia kõrgkooliõpik

Ilmus erakordselt mahukas eestikeelne kõrgkooliõpik „Rakubioloogia“

Tartu Ülikooli hariduskonverents "Teaching the unteachable"

Tartu Ülikooli hariduskonverentsil keskendutakse meditsiini õpetamisele

MV

Vanas Anatoomikumis esitleti "Inimese anatoomia" õpikut