Farmakoepigeneetika uurimisrühm

 

Käesoleval ajal puudub psühhostimulaatorite (nagu kokaiin ja amfetamiin) poolt põhjustatud narkomaania ravi. Mitmetes uuringutes on hinnatud dopamiin-, serotoniin-, glutamaat- ja GABAergiliste ravimite toimet psühhostimulaatorite poolt põhjustatud sõltuvuse raviks. Kahjuks ei ole need kliinilised uuringud osutunud edukateks ja vaja on leida uusi ravistrateegiaid. Sellest tulenevalt on meie uurimisrühm suunanud oma teadustöö ravimsõltuvuse epigeneetiliste mehhanismide uurimiseks ning pikemas perspektiivis ka uute ravivõimluste leidmiseks.

Farmakoepigeneetika uurimisrühm on suunanud oma teadustöö peamiselt ravimisõltuvuse tekkemehhanismide uurimisele. Meie uurimisrühma põhifookus on suunatud epigeneetiliste modifikatsioonide (eelkõige DNA metüülimine ja demetüülimine) osaluse uurimiseks ravimisõltuvusega seotud neuroplastilisuse mehhanismides, hindame kas epigeneetilisi mehhanisme läbiviivad ensüümid võivad olla farmakoterapeutiliseks märklauaks sõltuvusseisundi ravis ning samuti soovime leida potentsiaalseid epigeneetilisi ravimsõltuvuse biomarkereid. Üldisem ja tulevikku suunatud eesmärk on uurida epigeneetiliste mehhanismide osalust psühhiaatriliste ja neuroloogiliste ravimite farmakokineetikas (farmakoepigeneetika) ja farmakodünaamikas.

 

Inimesed 

 • professor Anti Kalda    
 • teadur Kaili Anier
 • teadur Monika Jürgenson
 • nooremteadur Kelli Somelar
 • doktorant Kerly Niinep

 

 1. Urb M, Niinep K, Matsalu T, Kipper K, Herodes K, Zharkovsky A, Timmusk T, Anier K, Kalda A (2019). The role of DNA methyltransferase activity in cocaine treatment and withdrawal in the nucleus accumbens of mice. Addiction Biology 1−13. doi: 10.1111/adb.12720
 2. Anier K, Urb M, Kipper K, Herodes K, Timmusk T, Zharkovsky A, Kalda A (2018). Cocaine-induced epigenetic DNA modification in mouse addiction-specific and non-specific tissues. Neuropharmacology 139: 13−25. doi: 10.1016/j.neuropharm.2018.06.036
 3. Anier K, Malinovskaja K, Pruus K, Aonurm-Helm A, Zharkovsky A, Kalda A (2014). Maternal separation is associated with DNA methylation and behavioural changes in adult rats. European Neuropsychopharmacology 24: 459−468. doi: 10.1016/j.euroneuro.2013.07.012
 4. Anier K, Žarkovski A, Kalda A (2013). S-adenosylmethionine modifies cocaine-induced DNA methylation and increases locomotor sensitization in mice. International Journal of Neuropsychopharmacology 16: 2053−2066. doi: 10.1017/S1461145713000394
 5. Anier K, Malinovskaja K, Aonurm-Helm A, Zharkovsky A, Kalda A (2010). DNA methylation regulates cocaine-induced behavioral sensitization in mice. Neuropsychopharmacology 35: 2450−2461. doi: 10.1038/npp.2010.128

 

 • Vaher, Kadi; Anier, Kaili; Jürgenson, Monika; Harro, Jaanus; Kalda, Anti (2020). Cocaine-induced changes in behaviour and DNA methylation in rats are influenced by inter-individual differences in spontaneous exploratory activity. Journal of Psychopharmacology, 34, 680−692. doi: 10.1177/0269881120916137
 • Urb M, Anier K, Matsalu T, Aonurm-Helm A, Tasa G, Koppel I, Zharkovsky A, Timmusk T, Kalda A (2019). Glucocorticoid Receptor Stimulation Resulting from Early Life Stress Affects Expression of DNA Methyltransferases in Rat Prefrontal Cortex. Journal of Molecular Neuroscience 68: 99−110. doi: 10.1007/s12031-019-01286-z
 • Urb M, Niinep K, Matsalu T, Kipper K, Herodes K, Zharkovsky A, Timmusk T, Anier K, Kalda A (2019). The role of DNA methyltransferase activity in cocaine treatment and withdrawal in the nucleus accumbens of mice. Addiction Biology 1−13. doi: 10.1111/adb.12720
 • Anier K, Urb M, Kipper K, Herodes K, Timmusk T, Zharkovsky A, Kalda A (2018). Cocaine-induced epigenetic DNA modification in mouse addiction-specific and non-specific tissues. Neuropharmacology 139: 13−25. doi: 10.1016/j.neuropharm.2018.06.036
 • Anier K, Kalda A (2017). DNA Methylation, Psychostimulant-Induced Addiction and the Position of Cocaine. In: Victor R. Preedy (Ed.). The Neuroscience of Cocaine: Mechanisms and Treatment (89−96). Elsevier. B978-0-12-803750-8.00010-5
 • Kalda A, Zharkovsky A (2015). Epigenetic Mechanisms of Psychostimulant-Induced Addiction. In: Int Rev Neurobiol. (85−105). ELSEVIER. doi: 10.1016/bs.irn.2015.02.010.
 • Anier K, Malinovskaja K, Pruus K, Aonurm-Helm A, Zharkovsky A, Kalda A (2014). Maternal separation is associated with DNA methylation and behavioural changes in adult rats. European Neuropsychopharmacology 24: 459−468. doi: 10.1016/j.euroneuro.2013.07.012
 • Anier K, Žarkovski A, Kalda A (2013). S-adenosylmethionine modifies cocaine-induced DNA methylation and increases locomotor sensitization in mice. International Journal of Neuropsychopharmacology 16: 2053−2066. doi: 10.1017/S1461145713000394
 • Anier K, Kalda A (2012). Epigenetics in the Central Nervous System. Current Translational Geriatrics and Gerontology Reports 1: 190−198. doi: 10.1007/s13670-012-0024-3
 • Anier K, Malinovskaja K, Aonurm-Helm A, Zharkovsky A, Kalda A (2010). DNA methylation regulates cocaine-induced behavioral sensitization in mice. Neuropsychopharmacology 35: 2450−2461. doi: 10.1038/npp.2010.128

 

Kaitstud doktoritööd

 

Juhendamisel doktoritööd

 • Kerly Niinep, (juh) Anti Kalda, Kaili Anier. The role of epigenetic modifiers in the mechanisms of early life stress and prediction of drug addiction (Epigeneetiliste modifitseerijate roll varajase eluea stressi ja ravimsõltuvuse eelsoodumuse mehhanismides). Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond.
 • Kelli Somelar, (juh) Külli Jaako, Anti Kalda. The molecular mechanisms of dysfunctional brain plasticity (Aju düsfunktsionaalse plastilisuse molekulaarsed mehhanismid). Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond.

 

Kaitstud magistritööd

 • Kerly Niinep, 2016, (juh) Anti Kalda, Neeme Tõnisson, Kaili Anier. Varajase eluea stressi mõju epigeneetilistele modifitseerijatele. Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond.
#teadus
Pixabay

Uuringu kohaselt tagab kolmas vaktsiinidoos pikema kaitse koroonaviiruse eest

30.09.2022
#teadus #ühiskonnale

Priya Kulkarni kaitseb doktoritööd „Osteoarthritis pathogenesis: an immunological passage through synovium-synovial fluid axis“

27. oktoobril kell 15.00 kaitseb Priya Kulkarni doktoritööd „Osteoarthritis pathogenesis: an immunological passage through synovium-synovial fluid axis“.
29.09.2022
#teadus

Seminar: Dr Līga Zvejniece "Sigma-1 receptor: the intracellular target of neurodegenerative drugs"

You are welcome to the guest seminar by Dr Līga Zvejniece (Dr. med, PhD, leading researcher, Laboratory of Pharmaceutical Pharmacology, Latvian Institute of Organic Synthesis, Riga, Latvia). 
23.09.2022