Patofüsioloogia osakonna õppetöö ja juhendamine

 

Patofüsioloogia osakonnas toimub teaduspõhine patofüsioloogia aine õpetamine kõikidel meditsiinihariduse tasemetel. Eesmärgiks on anda üliõpilastele patoloogilise füsioloogia alaseid algteadmisi, mis aitaksid mõista haiguste etioloogiat ja patogeneesi mehhanisme nüüdisaegsel tasemel ja osata kasutada neid teadmisi haiguste diagnoosimisel ja ravis.
Valikkursusena on meil ainekavas olnud Patofüsioloogiaalase uurimistöö alused, mille raames üliõpilased saavad osaleda laboris katsete tegemisel ja omandada lihtsamaid metoodikaid, kuid lugeda ka vastavaid teadusartikleid.

 

Tudengiteadus

Meil on pikaajaline üliõpilaste teadustöö juhendamise kogemus. 

 

Kompetents ja edulood 

  • Kolm auhinnatud üliõpilaste riikliku teaduskonkursi tööd bakalaureuseõppe tasemel
    Märt Rahu, Marian Tarrend, Mart Roosimaa, juhendaja: Lumme Kadaja
  • Kolm auhinnatud üliõpilaste riikliku teaduskonkursi tööd magistriõppe tasemel
    Marian Tarrend, Mart Roosima, juhendaja Lumme Kadaja 
  • Juhendatud on ka arvukalt bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid.
Rakubioloogia kõrgkooliõpik

Ilmus erakordselt mahukas eestikeelne kõrgkooliõpik „Rakubioloogia“

Tartu Ülikooli hariduskonverents "Teaching the unteachable"

Tartu Ülikooli hariduskonverentsil keskendutakse meditsiini õpetamisele

MV

Vanas Anatoomikumis esitleti "Inimese anatoomia" õpikut