Füsioloogia osakond

 

Füsioloogia osakonnas tegeletakse füsioloogia õpetamise ja rahvusvahelisel tasemel teadustööga. Füsioloogia osakonna uurimisteemad on seotud närvisüsteemis toimuvate füsioloogiliste protsesside ja metaboolse regulatsiooni uurimisega. Füsioloogia osakonnas on loodud mitmeid transgeenseid hiire- ja rotiliine, mis võimaldavad uurida sihtmärk molekule, mis on seotud ärevushäirete ja depressiooni neurobioloogiliste mehhanismidega. Uurimismeetodid hõlmavad nii molekulaarbioloogia, rakubioloogia, bioenergeetika ja biokeemia tasandeid. Selleks, et molekulaarsel tasemel tehtud uuringud leiaks kinnitust ka tervikorganismi tasemel ja vastupidi, on kasutusel mitmed loomsed mudelid. Viime läbi katseloomade eluskuvamist, kirurgilisi protseduure ja erinevaid käitumiskatseid.

 

Osalemine Eesti ja rahvusvahelistes komiteedes, otsustuskogudes ja teadusorganisatsioonides

Eestis:

  • Tartu Ülikooli Kliinikum: Eero Vasar, nõukogu liige
  • Eesti Teaduste Akadeemia: Eero Vasar, liige

Rahvusvaheliselt:

  • Euroopa COST aktiivsus CA17130 - Enhancing Psychiatric Genetic Counselling, Testing, and Training in Europe (EnGagE): Eero Vasar Vasar, Eesti Vabariigi esindaja
  • Euroopa Liidu Horisont 2020 süsteem: Eero Vasar, meditsiini granditaotluste ekspert
  • Euroopa COST aktiivsus CA20121 - Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases: Kattri-Liis Eskla, korralduskomitee liige

Õppetöö ja juhendamine

Neuropsühhiaatria siirdeuuringute uurimisgrupp

Metaboolse regulatsiooni uurimisgrupp

Neuroimmunoloogilise psühhiaatria uurimisgrupp

Publikatsioonid ja patendid

Doktoritööd

Eesti Füsioloogia Selts

Portree akadeemik Pärt Petersonist

Pärt Peterson valiti biomeditsiini akadeemikuks 

Tartu Ülikool

Konverents „Kliinik 2024“ vaatab tulevikku

Ekspertide vestlusring „Viirustega tulevikku“ konverentsil

Tulevikupandeemiatega toimetulek eeldab üksteisest hoolimist ja usaldust riigi vastu