Molekulaarpatoloogia uurimisgrupp

 

Molekulaarpatoloogia uurimisgrupis tegeleme molekulaarse ja rakulise immunoloogiaga ehk uurime kuidas immuunsüsteemis olulised geenid ja rakud omavahel toimivad. Peamine suund on mõista, miks ja kuidas tekib meis immuunvastus erinevate haigustekitajate vastu ning kuidas tagatakse, et immuunsüsteem ei hakka ründama meie enda keha. Selleks, et neid mehhanisme mõista, kasutab meie töörühm mitmeid erinevaid molekulaar- ja rakubioloogilisi ning immunoloogilisi meetodeid.

 

Kõneisikud

  • Pärt Peterson, molekulaarimmunoloogia professor – immuuntolerantsus, autoimmuunsed haigused ja immuunsüsteemi vananemine
  • Kai Kisand, rakulise immunoloogia professor – immuunpuudulikkused ja autoimmuunsed haigused

 

Osalemine Eesti ja rahvusvahelistes komiteedes, otsustuskogudes ja teadusorganisatsioonides

Eestis:

  • Kai Kisand on Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Seltsi juhatuse liige
  • Pärt Peterson on Tartu Ülikooli senati, Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu ja biokompetentsi keskuse Bio-CC nõukogu liige

Rahvusvaheliselt:

  • Pärt Peterson on ajakirjade Frontiers in Immunology, European Journal of Immunology, Scandinavian Journal of Immunology ja Immunology Letters toimetuskolleegiumite liige

Teadustöö

Publikatsioonid

Õppetöö ja juhendamine

Doktoritööd

Tartu Ülikool uuring näitas, et ühest geeniveast põhjustatud mehepoolne viljatus on arvatust palju sagedasem.

Mehe viljatus tekib arvatust sagedamini ühe geeni veast

Veebiseminar: teadmussiirdedoktorantuur

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond korraldab veebiseminari, et tutvustada teadmussiirdedoktorantuuri eesmärke ja võimalusi selles osaleda.
MVBS_lab

Tallinnas räägitakse NRF2 rollist haiguste reguleerimisel ja selle terapeutilisest potentsiaalist