Kehaannetus

 

Väljaõppe põhialus

Täpsed teadmised kehaehitusest kuuluvad tänapäeval rohkem kui kunagi varem arstliku käsitluse põhialustesse. Anatoomial ja preparatsioonikursusel on eriti oluline osa arstiteaduse üliõpilase meditsiiniellu astumisel.  Arstiüliõpilased on mõistetavalt uhked  selle võimaluse üle. Preparatsiooni kaudu saavad nad hindamatut anatoomiaalast informatsiooni ja praktilisi teadmisi.

Täna  saab TÜ anatoomia osakond oma õppematerjali (surnukehad) inimestelt, kes on  end vabatahtlikult õppeeesmärgil anatoomia osakonnale annetanud. On selge, et preparatsioonile ei ole asendust. Plastikmudelid ei näita inimese kehaehituse erinevaid variatsioone ega anna ka kätele vajalikku kogemust organite erinevast olemusest. Anatoomia õpetamine tugineb inimese surnukeha preparatsioonile. Seda tingimust saab täita juhul,  kui vastutustundlikud inimesed  on valmis  annetama oma  keha meditsiinile. Sellest teadlike inimeste arv  suureneb pidevalt. Nendele võlgneb ühiskond tänu ja  tunnustuse.  Kes otsustab  oma keha  annetada, peab  selleks esitama kirjaliku sooviavalduse anatoomia osakonnale. Viimane tahteavaldus ei ole siiski leping, mis kohustaks,  vaid üksnes  tahteavaldus, mida võib  igal ajal põhjusi selegitamata  tühistada.

 

Surnukeha annetamise avaldus

Kaaskiri

Määrus Anatoomilise õppematerjali hankimise, hoidmise, kasutamise tingimused ja kord

Tahteavaldust saab esitada ka E-Tervise patsiendiportaalis

Viited