Skip to main content

Biokeemia osakond

 

Biokeemia osakonna teadustöö põhifookuseks on metaboloomika ja biokeemia integratsioon erinevates teadussuundades. Põhilisteks teemadeks on südame- ja veresoonkonnahaiguse (ateroskleroos), esmase episoodi psühhoos ja krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK) kui ühed peamised invaliidistumise ja surma põhjused Euroopas. Biokeemia osakond viib läbi ka meditsiiniteaduste valdkonnas meditsiinilise biokeemia alast õppetööd.

Biokeemia osakonnas uuritakse metaboloomikat ehk viiakse läbi inimorganismi ainevahetuse madalmolekulaarsete vahe-ja lõpp-produktide kvalitatiivset ja kvantitatiivset analüüsi, selgitamaks välja organismi seisundite/haiguste poolt põhjustatud ainevahetuse muutusi ning leidmaks uusi biomarkereid haiguste avastamiseks, jälgimiseks ja ravi kulu kirjeldamiseks. Projektid viiakse läbi koostöös nii Eesti kui ka väliskoostööpartneritega, kelle hulka kuuluvad nt  Tartu ja Tallinna Lastehaiglad, TÜK Kopsukliinik, Londoni Kings Kolledž, Manchesteri Biotehnoloogia instituut jpt.

 

Kõneisikud

  • Mihkel Zilmer – Inimorganismi ainevahetus, Eesti toitumis- ja liikumissoovitused, raadioesinemised ainevahetuse-põhise söömise valdkonnas
  • Tiiu Kullisaar – Probiootikumid ja oksüdatiivne stress
  • Rando Porosk – Inimorganismi biomolekulide ehitus, õppetööks vajalikud IT lahendused
  • Kalle Kilk – Kliiniline mass-spektromeetria, omandanud teise kõrgharidusena arstikutse

Metaboloomika integratsioon funktsionaalsusega annab tervise ja haiguste süvapildi

 

Osalemine Eesti ja rahvusvahelistes komiteedes, otsustuskogudes ja teadusorganisatsioonides

Eestis ja rahvusvahelistelt:
info on leitav meie osakonna töötajate CV-des (nt ETIS-ses).

Teadustöö

Publikatsioonid ja patendid

Õppetöö ja juhendamine

Doktoritööd

#teadus
koroona

Elu COVIDiga – mida oleme õppinud ja milleks peame valmistuma?

Jaga
18.05.2022
#teadus
Koroona

Tartu Ülikool otsib uuringusse inimesi, kes pole koroonat põdeva lähedase kõrval haigeks jäänud

Jaga
13.05.2022
#teadus

Seminar „Mitte-obstruktiivse azoospermia geneetilised alused: GEMINI uuring“

Seminar „Mitte-obstruktiivse azoospermia geneetilised alused: GEMINI uuring“
Jaga
13.05.2022