Inimese geneetika õppetooli õppetöö ja juhendamine

 

Õppetöö

Meie meeskond õpetab inimese ja meditsiinigeneetikat meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduste (ARMP.01.024) ja hambaarstiteaduse (ARMP.01.026) tudengitele.

 

ARMP.01.026 Inimese molekulaarne ja kliiniline geneetika (6 EAP)       
Kellele: arstiteaduse 3. kursuse tudengitele
Kursus annab inimese ja meditsiinigeneetika alusteadmised ning ülevaate kliinilise geneetiku tööst.
Käsitletakse monogeensete ja kromosoomhaiguste geneetikat; arengugeneetikat; multifaktoriaalsete haiguste ja kasvajate geneetikat; geneetika laiemat rolli meditsiinis ja selle eripärasid; molekulaardiagnostika, pärilike haiguste sõeluuringute ja geeniteraapia aluseid; kaasaegseid kliinilise geneetika tööpõhimõtteid ning koostööd teiste meditsiinierialadega.
Õppejõud: Maris Laan (vastutav), Katrin Õunap, Laura Kasak, Triin Kikas, Rain Inno, Triin Laisk, Tiina Kahre, Kai Muru, Piret Laidre, Tiia Reimand, Sander Pajusalu

 

ARMP.01.024 Meditsiinigeneetika (2 EAP)     
Kellele: hambaarstiteaduse 4. kursuse tudengitele
Eesmärgiks on omanda meditsiinigeneetika alustõed, teadmised tänastest ja uutest geneetika rakendustest meditsiinis. Eraldi käsitleme hambumuse ja hambahaiguste geneetikat ja selle valdkonna arengusuundi.
Kursus seab ka eesmärgiks täiendada interaktiivsete õppemeetoditega teadmiste sünteesimise ja kriitilise arutelu võimekust - kodutööde lugemismaterjali ühine käsitlus ja seminarettekanded hiljutiste teadusartiklite põhjal praktikumis, meditsiiini geneetika andmebaaside kasutamise pädevus.
Õppejõud: Maris Laan (vastutav), Rain Inno, Laura Kasak, Triin Kikas

 

Tudengiteadus

Juhendame üliõpilasi kõigil tasanditel alates põhiõppest kuni doktorantuurini, s.h. nii meditsiiniteaduste ivaldkonna kõikide erialade tudengeid, kui loodus- ja täppisteaduste valdkonna geenitehnoloogia või biomeditsiini eriala noori teadushuvilisi.
Tudeng on teretulnud liituma uurimisrühma teadusteemaga, mis talle enim huvi pakub.

 

Mikrokraadiprogramm

2023. aasta novembrist kuni 2025. aasta märtsini toimub mikrokraadiprogramm "Geneetika personaalmeditsiinis", mille käigus omandavad osalejad laiapõhjalised teadmised geneetilisest meditsiinist ja selle lisandväärtusest, rakendamise võimalustest, senistest kogemustest ja väljavaadetest praktilises kliinilises ja tervishoiutöös. 

Rakubioloogia kõrgkooliõpik

Ilmus erakordselt mahukas eestikeelne kõrgkooliõpik „Rakubioloogia“

Tartu Ülikooli hariduskonverents "Teaching the unteachable"

Tartu Ülikooli hariduskonverentsil keskendutakse meditsiini õpetamisele

MV

Vanas Anatoomikumis esitleti "Inimese anatoomia" õpikut