Anatoomia osakonna õppetöö ja juhendamine

 

Õppetöö

Anatoomia osakond viib läbi õppetööd kõikidel meditsiinihariduse tasemetel.

Inimese anatoomiat õpetatakse kohustusliku ainena arstiteaduse ja hambaarstiteaduse üliõpilastele 1. ja 2. semestril, proviisoriõppe, füsioteraapia ning kehalise kasvatuse ja spordi eriala üliõpilastele 1. semestril. Regionaalset ja kliinilist anatoomiat õpetatakse kohustusliku ainena hambaarstiteaduse üliõpilastele 6. semestril. Histoloogiat õpetatakse kohustusliku ainena arstiteaduse ja hambaarstiteaduse üliõpilastele 1. ja 2. semestril. Lisaks viib anatoomia osakond läbi erinevaid valikaineid nii põhi-, magistri- kui doktoriõppe üliõpilastele.

Täpsem informatsioon osakonnas õpetatavate ainete kohta on leitav TÜ õppeinfosüsteemis.

Anatoomia osakond osaleb ka Tartu Tamme Gümnaasiumi meditsiinisuuna õpilastele suunatud kursuste läbiviimisel.

 

Tudengiteadus

  • Üliõpilastele pakutakse valikainete kursuste kaudu võimalust saada süvendatult praktilisi kogemusi anatoomias (erinevad preparatsioonikursused).
  • Üliõpilaste korraldatav rahvusvaheline anatoomiaolümpiaad
  • Juhendame tudengeid kõigil tasanditel alates põhiõppest kuni doktorantuurini
  • Juhendatavad tööd on keskendunud liigeshaiguste histoloogilistele uuringutele.
  • Tudeng on teretulnud liituma huvipakkuva teadusteemaga.
Rakubioloogia kõrgkooliõpik

Ilmus erakordselt mahukas eestikeelne kõrgkooliõpik „Rakubioloogia“

Tartu Ülikooli hariduskonverents "Teaching the unteachable"

Tartu Ülikooli hariduskonverentsil keskendutakse meditsiini õpetamisele

MV

Vanas Anatoomikumis esitleti "Inimese anatoomia" õpikut