Mikrobioloogia osakond

 

Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi mikrobioloogia osakond kuulub meditsiiniteaduste valdkonna koosseisu ja ainsana Eestis tegeleb nii meditsiinilise mikrobioloogia õpetamisega kõigil tasemetel kui ka teadusliku uurimistööga mitmete erinevate teadusprojektide raames.

 

Mikrobioloogia osakonna missiooniks on:

 • meditsiiniteaduste valdkonna ravi-, stomatoloogia ja farmaatsia osakonna üliõpilaste õpetamine infektsioonhaiguste leviku ja etiopatogeneesi, mikrobioloogilise diagnostika ning antimikroobse ravi ning profülaktika võimaluste valdkonnas;
 • magistri- ja doktoriõpe meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia ning nendega tihedalt seotud erialade valdkonnas;
 • praktiseerivate arstide täiendõpe meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia ning nendega lähedalt seotud erialadel;
 • uute mikrobioloogiliste ja viroloogiliste metoodikate välja töötamine ja rakendamine;
 • mikrobioloogia ja viroloogia alase teadustöö koordineerimine ning uute teadusprojektide algatamine ja taotlemine ;
 • Eesti elanikkonna teavitamine infektsioonhaiguste olemusest ja inimese tervist säilitava elukeskkonna tingimustest;
 • tihe teadusalane koostöö Eesti haiglatega ning rahvusvaheliste teadusasutustega.

Mikrobioloogia osakonnal on tihe kootöö ennekõike teiste meditsiiniteaduste valdkonna instituutidega ja Tartu Ülikooli Kliinikumi mitmete erinevate kliinikutega, kuid ka teiste Eesti haiglatega nagu Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ning Narva Haigla. Lisaks meditsiiniasutustele kuuluvad meie koostööpartnerite hulka Eesti Maaülikool, TÜ Tehnoloogiainstituut, AS Tere, AS Maag jt.

 

Kõneisikud

• Irja Lutsar - infektsioonhaigused, viroloogia, vaktsineerimine, kliinilised uuringud
• Reet Mändar - mikroobikooslused inimese suguteedes, suus ja seedetraktis, nakkushaiguste tekitajad
• Epp Sepp - inimese mikroobikooslused, nende kujunemine ja seos elustiilihaigustega
• Marika Mikelsaar - ME-3 bakter, inimese mikroobiökoloogia tervise ja haiguse korral, probiootikumide toimemehhanismid ja arendus, ravi toetamine

Mikroobide hulgas on rohkem sõpru kui vaenlasi

 

Osalemine Eesti ja rahvusvahelistes komiteedes, otsustuskogudes ja teadusorganisatsioonides

Eestis:

 • Eesti Teadusagentuur (ETAG) – Irja Lutsar ja Reet Mändar ekspertkomisjonide liikmed
 • Eesti Infektisoonhaiguste Selts (ESID)
 • Eesti Lastearstide Selts (ELS)
 • Eesti Laborimeditsiiini Ühing (ELMÜ)

Rahvusvaheliselt:

 • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
 • Society for Microbial Ecology and Disease (SOMED) – Reet Mändar on nõukogu liige, Marika Mikelsaar on endine president
 • Euroopa Komisjon - Irja Lutsar ja Reet Mändar ekspertkomisjonide liikmed
 • Euroopa Ravimiamet (EMA) – Irja Lutsar, Pediaatriline komitee (PDCO)
 • European Society for Paediatric Infectioius Diseases – Irja Lutsar, Tuuli Metsvaht, Hiie Soeorg
 • PENTA Steering Committee – Irja Lutsar
 • Pediatric Infetious Disease Journal – Irja Lutsar, section editor of antimicrobials

 

Pakutavad teenused

 

Teadustöö

Publikatsioonid ja patendid

Õppetöö ja juhendamine

Sügisesel orienteerumisel saab avastada lugusid Toomemäe minevikust.

Sügisesel orienteerumisel saab avastada lugusid Toomemäe minevikust