Minister Sikkut kohtus meditsiiniteaduste valdkonna esindajatega

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut kohtus teisipäeval, 13. novembril TÜ meditsiiniteaduste valdkonna dekaani ja prodekaanidega, et arutada meditsiinihariduse ja -teadusega seonduvat.

Dekaan ja prodekaanid andsid kohtumisel ülevaate valdkonna jaoks aktuaalsetest teemadest ning peamistest probleemkohtadest. Umbes kaks tundi väldanud kohtumisel ei saanud seega kuidagi mööda arstiteadlaste murest, et peaaegu neli aastat tagasi valminud Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias kokku lepitud eesmärgid on siiani suuremas osas ellu viimata.

Valdkond on korduvalt juhtinud ministeeriumi tähelepanu meditsiiniteaduse alarahastusele ja strateegias lubatu tegematajätmisele ning teinud ettepaneku, et terviseuuringute tarbeks tuleks luua rahastusfond. Fond võiks asuda Sotsiaalministeeriumi juures ja võimaldaks jagada uurimisraha parimate asjatundjate hinnangute põhjal. Kohtumisel nenditi, et on viimane aeg strateegia elluviimine töösse võtta.

Peatuti kolmandatest riikidest saabuvate arstide hindamise teemal. Praegu on menetluses seaduseelnõu, milles käsitletakse kolmandatest riikidest tulevate tervishoiutöötajate hindamist ja kogu protsessi ülesehitust. Valdkonna seisukoht on, et kvaliteedi tagamiseks on väga oluline siia tööle tulevate arstide eesti keele oskus ja riigi praktikatoetuse kasutamine vaid nende saabujate jaoks, kelle järele on mõnes haiglas vajadus ja kellel on tööleasumiseks sõlmitud eelkokkulepped. 

Valdkonna esindajad andsid ülevaate õppetööst. Muu hulgas nenditi, et tuleb teha veel palju tööd, et doktorikraadil oleks Eestis rohkem väärtust. Arutleti ka residentuuriga seonduva üle: räägiti plaanist viia residentide palkade maksmine Sotsiaalministeeriumist üle haigekassasse, vajadusest pikendada mõningaid residentuuriprogramme ning osakoormusega residentuurist. Osakoormust saaks võtta kindlatel tingimustel ning see oleks rakendatav erialadel, kus väljaõpe ja töö iseloom seda võimaldaksid.

Samuti räägiti vajadusest lisada rahvatervise arengukavasse teaduse aspektid, Eesti Haigekassa ning TÜ koostööst ravijuhendite ja kvaliteediindikaatorite alal ning hästi käima läinud kliiniliste uuringute keskusest, kuhu on hiljuti loodud digitervise arendusüksus. Peatuti ka Eesti haiglavõrgu arendamisel, haiglate võrgustamisel ning meditsiiniteaduste valdkonna ja haiglate koostöö teemadel.

Lisateave:
Margus Lember
TÜ meditsiiniteaduste valdkonna dekaan
5331 8600, 731 8600
margus.lember@ut.ee