Kai Kisand ja Pärt Peterson said koroonauuringute eest teadustöö aastapreemia

Neljapäeval kinnitas Vabariigi Valitsus aasta riigi teaduspreemiate saajad. Rakulise immunoloogia professor Kai Kisand ja molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson said aastapreemia  teadustööde tsükli "Immuunsüsteemi vananemise ja Covid-19 haiguse uuringud" eest.

Teaduspreemiate lühitutvustuses on välja toodud, et vananedes langeb vastupanuvõime viirus- ja bakteriaalsetele nakkustele ning kasvab risk haigestuda kroonilistesse põletikulistesse haigustesse. Pärt Peterson ja Kai Kisand on selgitanud immuunsüsteemi vananemisega kaasnevaid muutusi ja nende olulisust tervisekäsitluses. Nende arendatud SARS-CoV-2 antikehade test on andnud uusi teadmisi nakkuse levimuse ja vanusest sõltuva immuunvastuse dünaamika kohta nii haigete kui ka vaktsineeritute seas.

Mõlemad teadlased on riigi teaduspreemia saanud varemgi. Professor Pärt Peterson sai 2009. aastal arstiteaduse aastapreemia uurimustöö "Tsentraalse immuuntolerantsuse molekulaarsed mehhanismid" eest ning professor Kai Kisand sai 2012. aastal arstiteaduse aastapreemia uurimustöö "Kandidoosi uued tekkemehhanismid" eest.

Riigi teaduspreemiate komisjoni esimees, Eesti teaduse akadeemia president Tarmo Soomere märkis, et valdkondlikele aastapreemiatele esitatud tööde tase on järjepidevalt tõusnud ja ühtlustunud. "Üks monograafia ei ole enam argument ja isegi ikoonilises ajakirjas Nature ilmunud artikli esimene autor ei pruugi kindel olla, et tema saavutus on selle aasta parim. Paradigmad muutuvad aga aeglaselt, mistõttu tee sädelevatest avastustest uute teadusvaldkondade tekkimiseni või tervet maailma mõjutavate innovaatiliste toodeteni ei ole lühemaks läinud," rääkis Soomere.

Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest pälvisid etnomusikoloogia vanemteadur, doktor Ingrid Rüütel ja Tartu Ülikooli emeriitprofessor Ene-Margit Tiit.

2022. aastal makstakse teaduspreemiaid kokku 240 000 eurot. Pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest määratakse kaks 40 000 euro suurust elutööpreemiat ning nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest kaheksa 20 000 euro suurust aastapreemiat.

Preemiad antakse pidulikult üle vabariigi aastapäeva tähistamise raames 23. veebruaril.

Loe teiste laureaatide kohta lähemalt siit.

Tartu Ülikooli teadlased Tartu [eel]arvamusfestivalil

Arutelu: teaduse heaks antakse kolm tilka verd vaid hea selgitustöö peale

Tartu Ülikooli teadlaste uuringud näitavad, et rämpstoidul võib olla kahjulik mõju ajule

Rämpstoidul võib olla kahjulik mõju ajule

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd