VAATA OTSE | Veebikonverentsil võetakse luubi alla digipädevus meditsiiniteaduste valdkonnas

22. jaanuaril on Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilased ja õppejõud oodatud veebikonverentsile „Quo vadis, meditsiiniteaduste digipädevus?“, kus räägitakse tehisintellekti kasutamise võimalustest meditsiiniteadustes, sellega kaasneda võivatest eetilistest probleemidest ja digipädevuse arendamisest valdkonna õppekavades.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaani professor Anti Kalda sõnul mõjutab digimaailm järjest rohkem meditsiini- ja tervishoiusüsteemi igapäevast tööd, mistõttu ei saa ülikool jätta kõrvale digipädevuse arendamist meditsiinivaldkonna õppekavades.

„Erialane digipädevus on üks olulisemaid tulevikuoskusi kõigi ülikooli lõpetajate jaoks, sest digivaldkond laieneb ning areneb äärmiselt kiiresti igal alal. Juba nüüd kasutame meditsiini- ja tervishoiusüsteemis päevast päeva digiretsepte, elektroonilisi andmebaase, tehnoloogilisi halduslahendusi, virtuaalreaalsust, 3D-printimist ja tehisintellekti. Kõigi nende võimaluste kasutamine on seotud digipädevusega ning eeldab spetsiifilisi oskusi ja teadmisi,“ rääkis Kalda.

„Kuna ülikooli lõpetajate digipädevus sõltub aga eelkõige õppejõudude omast, ongi oluline kaasata arutellu mõlemad pooled: nii on võimalik saada ühtne ettekujutus sellest, milliseid oskusi mil viisil õppekavasse lõimida ning missugused on poolte ootused ja võimalused,“ arutles Kalda ning kutsus kõiki huvilisi osalema veebikonverentsil ja õppekavapõhistes töötubades.

Veebikonverents ja töötoad

Konverentsi avab meditsiiniteaduste valdkonna dekaan professor Margus Lember. Tartu Ülikooli bioinformaatika professor, arvutiteaduse instituudi juhataja Jaak Vilo peab ettekande „Tehisintellekt (AI) ei tee haiget (ai)“ ja Tartu Ülikooli praktilise filosoofia kaasprofessor Kadri Simm ettekande „Tehisintellekt ja meditsiinieetika“.

Sellele järgneb arutelu „Tervishoiutöötaja aastal 2032“, kus püütakse ette kujutada aega, mil Tartu Ülikool tähistab oma 400. aastapäeva ning milline on siis tervishoiutöötajate igapäev. Oma mõtteid selle üle, kuhu võiks meditsiini- ja tervishoiusüsteem selleks ajaks arenenud olla, avaldavad dekaan Margus Lember, professor Jaak Vilo, kaasprofessor Kadri Simm ning meditsiiniteaduste valdkonna arendusprodekaan, kaasprofessor Jarek Mäestu.

Päeva teises pooles toimuvad õppekavapõhised töötoad, kus arutletakse digipädevuse arendamise üle arsti- ja hambaarstiteaduses, proviisoriõppes, sporditeadustes ja füsioteraapias ning rahvatervishoius ja õendusteaduses.

Veebikonverents ja töötoad toimuvad 22. jaanuaril kella 11–16. Jälgi konverentsi otseülekannet Worksup keskkonnas (event ID: QUOVADIS), töötubades osalemiseks tuli eelnevalt registreeruda.

Konverents on osa Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna digipädevuse arendamise programmist.

Lisateave:
Anti Kalda
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan, professor
737 4360
anti.kalda@ut.ee