Ülikoolis jätkub e-õpe semestri lõpuni, praktiline õpe taastub 18. maist, kuid üksnes väikestes rühmades ja vältimatu vajaduse korral

Õppetöö jätkub semestri lõpuni e-keskkondades. Üliõpilaste liikumisvajaduse minimeerimiseks palume veebipõhiselt teha ka kõik eksamid ja arvestused.

Kui virtuaalselt toimuva õppetööga ei ole üliõpilasel võimalik aines tulemuseni jõuda, korraldatakse õppetöö auditoorselt. Auditoorse töö planeerimisel tuleb silmas pidada, et:

  • viirushaiguse nähtudega inimesed ei osale õppetööl, vaid nendega tuleb aine läbimine individuaalselt kokku leppida;
  • ruumis tohib olla korraga kuni 10 õppijat, lisaks õppejõud. Piirang ei kehti suurtes ruumides toimuvate eksamite ja kaitsmiste korraldamisel;
  • soovitatav on kanda kaitsemaski, mille olemasolu eest vastutab igaüks ise; kui maskikandmine on mõnes aines vaja teha kohustuslikuks, tagab selle olemasolu õppetöö korraldaja;
  • õppetöö korraldaja peab tagama desovahendi kasutamise võimaluse ja õhutama võimaluse korral ruume;
  • õppetöö oleks korraldatud ajaliselt võimalikult kompaktselt (viis päeva nädalas, hommikust õhtuni), et piirata Eesti-sisest liikumisvajadust;
  • tudengid ei koguneks koridoridesse ja neil oleks võimalik hoida kahemeetrist vahet;
  • teave, millistes ainetes, millal ja kus toimub auditoorne töö, tuleb saata aines osalejatele piisava etteteatamisajaga.

Üliõpilastel on võimalus taastada leping ühiselamus. Selleks tuleb neil võtta ühendust üliõpilaskülaga.

Sandra Sommer
pressiesindaja
tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820