Ülikoolilt teenetemärgi saanud meditsiiniteaduste valdkonna inimesed hindavad tunnustust kõrgelt

Tartu Ülikool tunnustab 19 meditsiiniteaduste valdkonnaga seotud inimest, nimetades nad Tartu Ülikooli suure medali, Tartu Ülikooli medali kui ka Tartu Ülikooli aumärgi kavalerideks. Kavalerid võtavad tunnustuse vastu positiivse üllatuse ja tänutundega.

Tartu Ülikooli suure medali kavaler

Ülikoolisisese kõrgeima tunnustuse, Tartu Ülikooli suure medali sai tervishoiukorralduse professor Raul-Allan Kiivet peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudist. Medal anti selle eest, et ta on järjekindlalt ja tulemuslikult panustanud Tartu Ülikooli ning arstiteaduskonna juhtimis- ja struktuurireformi väljatöötamisse ja elluviimisse. Tunnustuse valguses Tartu Ülikooli tähenduse üle mõtiskledes tõdes Kiivet: „Tartu Ülikool tähendab võimaluste loomist ja vastutust selle eest, et siia õppima tulnud särasilmsed noored läheksid ellu tarkade, hoolivate ja tegusatena.”

Instituudi juhataja, professor Ruth Kalda iseloomustas professor Kiivetit kui tugevat isiksust, kellega on asjalik ja huvitav koostööd teha. „Ta on selge ja konkreetse sõna ning sõnumiga, millega ei pruugi alati nõustuda, aga millel on oma argumendid ja loogika. Ta toetab, kui vaja, kui vajalik, annab nõu. Temaga saab asju arutada, isegi kui see ei ole alati lihtne ülesanne. Tal on selge nägemus, kuidas asjad võiksid olla, tegutseb selle nimel ning julgeb ka arvamuse välja öelda.“

Tartu Ülikooli medali kavalerid

Tartu Ülikooli medaliga tunnustatakse inimesi pikaajalise kaaluka panuse eest Tartu Ülikooli arengusse. Meditsiiniteaduste valdkonnast sai medali kavaleriks kuus töötajat.

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudist anti tunnustus kahevõitlusalade didaktika dotsendile Ando Pehmele ning bio- ja siirdemeditsiini instituudist inimese anatoomia assistendile Hannes Tomuskile. Kliinilise meditsiini instituudist tunnustati medaliga otorinolarüngoloogia assistenti Indrek Ausi, pulmonoloogia professorit Alan Altrajat, lastegastroenteroloogia dotsenti Oivi Uibot ja lastehaiguste dotsenti Heili Varendit.

Pulmonoloogia professor Altraja tunnistas, et medali saamine oli äärmiselt meeldiv ja samas innustav üllatus: „Me kõik peame igapäevaelus pingutama, kuid tunnustus, mida me samuti kõik vajame, toob pingutuse aistingu asemele seisundi, kus töö on rõõmus ja meeldiv. Tänan südamest Tartu Ülikooli.“

Lastegastroenteroloogia dotsent Uibo tõdes, et medal on tema jaoks väga oluline tunnustus, millest teadasaamine tõi kaasa suure üllatuse ja rõõmu. „Hiljuti toimunud arenguvestlusel vastasin küsimusele oma suurima töösaavutuse kohta, et see on vaieldamatult minu täpselt õige erialavalik. Ma jätkuvalt armastan oma tööd, sest see on sügavasisuline, südamelähedane ja ülihuvitav, kuid ka väga vastusrikas ja täis vaimset pinget. Jätkuvat jaksu ja töötahet annab aga nauditav koostöö kolleegide ja tudengitega ning särava üllatusena saadud tunnustus. Suur tänu inimestele, kes mind tunnustusele esitasid.“

Lastehaiguste dotsent Heili Varendi avaldas lootust, et selle medali sära tõstab esile vastsündinute ja laste ravimise ning nende arengu jälgimisega seotud kolleege kogu Eestist, kellega ta on läbi viinud mitmeid ühiseid uuringuid, tänu millele on tehtud järeldusi, ajakohastada ravijuhendeid ja soovitusi, et parandada patsientide ning nende vanemate elukvaliteeti ja heaolu Eestis. „See medal oli minu jaoks üllatav. Olen tänulik tunnustuse eest, tänan minu kandidatuuri esitajaid ja oma õpetajaid,“ ütles Varendi.

Tartu Ülikooli aumärk

Tartu Ülikooli aumärgiga tunnustatakse suurepäraste töötulemuste või märkimisväärse panuse eest ülikooli tegevusse.

Meditsiiniteaduste valdkonnast saavad aumärgi rinda epidemioloogia professor Anneli Uusküla peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudist, ortopeedilise stomatoloogia lektor Olev Salum hambaarstiteaduse instituudist, molekulaarse toksikoloogia professor, farmakoloogia vanemteadur Allen Kaasik bio- ja siirdemeditsiini instituudist ning liikumislabori spetsialist Maarja Kalma sporditeaduste ja füsioteraapia instituudist.

Kliinilise meditsiini instituudist tunnustatakse tiitliga kirurgiliste haiguste professorit Peep Talvingut, sisehaiguste propedeutika assistenti Ene Anijalga, nahahaiguste kliiniku sekretäri Eha Käiget, silmakliiniku sekretäri Helina Leppikut, lastekliiniku metoodikut Sille Vahtrat ning anestesioloogia ja intensiivravi dotsenti Juri Karjaginit.

Dotsent Karjagini jaoks tähendab aumärgi saamine, et ta on õigel teel ja on oma tööd teinud südamega ja hästi: „Teiste inimeste positiivne hinnang sinu tööle on alati julgustav ja annab motivatsiooni ka tulevikus pingutada. Jätkan kindlasti oma teed koos Tartu Ülikooliga sama innukalt,“ tänas Karjagin ülikooli ja tunnustuse esitajaid.

Ka Sille Vahtra pidas oluliseks välja tuua aumärgi olulisuse tema joaks: „See on kinnitus, et teen õiget ja olulist tööd, millel on tulemus ja mida väärtustatakse.“

Aumärgi saavad ka arstiteaduse bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe 2020. aasta lõpetanu Marge Vaikjärv ja arstiteaduse doktoriõppe üliõpilane, radioloogia arst-resident Julius Juurmaa.

Kõige enam tunnustatud

Tänavu läks meditsiiniteaduste valdkonnas kõige enam Tartu Ülikooli teenetemärke kliinilise meditsiini instituuti – 19-st kümme.

Instituudi juhataja professor Joel Starkopf ütles, et instituudi eduka toimimise ja seal edukalt töötamise peamine eeldus on pühendunud inimesed, toetavad kolleegid ja nende loodud õhkkond. „Mul on hea meel, et ülikoolis on märgatud nii paljusid kliinilise meditsiini instituudi töötajaid ja tunnustatud nende pühendumist üliõpilaste õpetamisel, teadustöös ja mitteakadeemilises töös.“