TÜ, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja TÜ kliinikum alustavad laiapõhjalist koostööd

Tartu Ülikool, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum allkirjastasid 28. septembril kolmepoolse koostöölepingu, mille eesmärk on teha ühiseid kliinilisi teadusuuringuid ja osaleda rahvusvahelistes teaduskoostöö võrgustikes, samuti teaduspõhiselt arendada koostöö tulemusena uusi ravi- ja diagnostikavõimalusi ning eriarstiabi. „Eesti teadusmaastiku väiksust arvestades on ühised jõupingutused meie meditsiiniteaduse arendamiseks väga vajalikud, sest nii saame ebavajalikku killustatust vältida, uuringute kvaliteeti parandada ja tõhusamalt ressursse koordineerida,“ sõnas Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige Terje Peetso. Tema sõnul on olnud senine koostöö Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumiga tulemuslik ning värskelt sõlmitud koostööleping annab teaduskoostööle veelgi kindlama raamistiku. Lisaks aitab see Peetso sõnul kaasa nii Eesti-sisesele kui ka piiriülesele koostööle. Ka Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Urmas Siigur hindab sõlmitud koostöölepet väga kõrgelt. „Eesti-suuruses riigis on piirkondlike haiglate ja ülikooli laiapõhjaline kolmepoolne koostöö äärmiselt oluline ja tervitatav. See on valdkond, kus koordineeritult ja läbimõeldult tegutsedes on suur arengupotentsiaal ning kasusaajad on nii meie patsiendid kui ka Eesti arstiteadus laiemalt,“ lisas Urmas Siigur. Koostööd hakkab koordineerima riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK), mille juhtivpartner on Tartu Ülikool ning Tartu Ülikooli poolne vastutav täitja on professor Külli Kingo. Keskuse tegevjuhi dr Katrin Kaarna sõnul on teadustööd tegevatele arstidele, residentidele, doktorantidele, samuti bio- ja siirdemeditsiini teadlastele vaja pakkuda parimat võimalikku taristut üle–eestiliseks koostööks. Lepingus on partnerid seadnud ühisteks eesmärkideks teha teadusuuringuid kõigi meditsiinis kasutatavate toodete ja teenuste arendamiseks, samuti vaatlusuuringuid epidemioloogiliste andmete parandamiseks, koolitada meditsiinipersonali ja parandada töötajate kvalifikatsiooni, teha terviseandmed kättesaadavamaks ja käideldavamaks ning osaleda aktiivselt üleilmsetes võrgustikes. Põhja-Eesti Regionaalhaigla on Eesti tipphaigla, mille põhiväärtused on pühendumine ja professionaalsus, hoolivus ja vastutustundlikkus ning avatus ja koostöövalmidus. Regionaalhaigla kasutab oma töös tõenduspõhiseid meetodeid ning haigla tegevus põhineb valdkondadevahelisel heal meeskonnatööl. Haigla on avatud innovatsioonile. Ravitöö kvalitatiivne tase väljendub väljapaistvates tõhususnäitajates ning teiste tunnustatud meditsiinikeskustega võrreldavates kvaliteediindikaatorites ja heades ravitulemustes. RSKTK on riikliku teekaardi objekt, mis kinnitab Eesti riigi vajadust kõrgetasemelise kliiniliste ja siirdemeditsiiniliste teadusuuringute taristu järele. RSKTK-d rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Lisateave: Katrin Kaarna, TÜ kliiniliste teadusuuringute keskuse tegevjuht, 737 4119, 518 6688, katrin.kaarna@ut.ee