TÜ on kliiniliste lasteuuringute võrgustiku arendamiseks loodud konsortsiumi partner

2018. aasta maikuus alustas tööd Euroopa kliiniliste lasteuuringute võrgustiku arendamiseks loodud konsortsium conect4children, mille partner on ka Tartu Ülikool.

Conect4children (Collaborative Network for European Clinical Trials for Children, c4c) on loodud selleks, et töötada välja ja rakendada rahvusvahelise laste kliiniliste uuringute võrgustikku ja koordineerida ravimite kliinilist arendust. Võrgustik tagab kõrge kvaliteediga kliinilised uuringud pediaatrias, kiirendab lastele mõeldud ravimite jõudmist turule, samas vältides lastel ebavajalikke kliinilisi uuringuid.

Eelnimetatud tegevused on kindlaks baasiks ülikooli teadustegevusele laste kliiniliste uuringute vallas. Koostöö toimub ennekõike Eesti Lasteuuringute Võrgustiku (ELAV) kaudu, mille liikmeteks on Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum ja SA Tallinna Lastehaigla. Osalemine rahvusvahelises võrgustikus võimaldab Eesti teadlastel algatada ja osaleda rahvusvahelistes kliinilistes uuringutes.

Konsortsiumis on loodud rohkelt võimalusi teadmiste siirdeks ja uute oskuste omandamiseks. Projekti tulemusena luuakse funktsioneeriv infrastruktuur, mis on aluseks üleeuroopaliste kliiniliste uuringute teostamisel. Selle tulemusena peaks lõppema olukord, mil lastele manustatakse uurimata ravimeid. Seega väheneb risk, et lastel kasutavate ravimite efektiivsus ja taluvus on ebaselged.

Konsortsiumisse on haaratud akadeemilise ja erasektori esindajad. Tartu Ülikool on üks c4c 42-st partnerist. Rahastusperiood kestab seitse aastat ja Tartu Ülikooli eeldatav kogusumma on miljon eurot. Projekti koordinaator Eestis on TÜ bio- ja siirdemedtsiini instituudi mikrobioloogia osakonna juhataja professor Irja Lutsar.

Loe ka: Tartu Ülikooli teadlased arendavad väikelastele sobivaid ravimeid.