TÜ alustab kliiniliste uuringute keskuse loomist

Tartu ülikool koostöös TÜ kliinikumi ja Eesti maaülikooliga on otsustanud astuda sammu kliiniliste akadeemiliste ning ravimiuuringute keskkonna edasiarendamisel ning luua kliiniliste uuringute keskuse, mida asub juhtima dr Katrin Kaarna.

Tegemist on teise etapiga riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse loomisel. Esimese etapina valmis Põhja-Euroopas silmapaistev kaasaegse sisustusega katseloomakeskus. Teises etapis on eesmärgiks kliiniliste teadusuuringute üksuse väljaarendamine, et kaasajastada ja parandada kliiniliste akadeemiliste ja ravimiuuringute keskkonda ning luua tugivõrgustik nii ravimiuuringutega tegelevatele meeskondadele kui akadeemiliste uuringute algatajatele ja doktorantidele. Üheks eesmärgiks on liita meie haiguspõhised andmekogud rahvusvahelistesse andmekogudesse.

Keskuse tegevjuhi dr Katrin Kaarna sõnul on meditsiin pidevas arengus ja vajadus kliiniliste teadusuuringute järele ei kao kunagi. „Haiguste diagnostika on aina täpsem ja niipea, kui saame uut teavet haiguste kohta, hakatakse otsima tõhusat ravimit, millel oleks võimalikult vähe kõrvaltoimeid, mida oleks mugav kasutada ja mis vastaks just konkreetse patsiendi eripäradele,“ rääkis Kaarna.

Dr Kaarna sõnul näeb ta kliiniliste uuringute keskuses väga suurt potentsiaali Eestis ja ka rahvusvaheliselt – nii akadeemiliste uuringute tugikeskusena kui ka kliiniliste ravimiuuringute kompetentsikeskusena. 

Seega saab kliiniliste uuringute keskusest uuenduslik ja kaasaegne keskkond, kus ravimiuuringutes osalemine on arstide ja arst-õppejõudude igapäevatöö osaks. Tudengitele, residentidele ja doktorantidele kujuneb sellest õppe- ja praktikabaas, mis annab ka neile võimaluse uuringutes tihedalt osaleda.

Keskuse esmasesse pilootprojekti on kaasatud Tartu ülikooli kliinikumi ja Tartu ülikooli  kliinilise meditsiini instituudi lastekliinik, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik, nahakliinik, traumatoloogia- ja ortopeediakliinik, sisekliinik ning Tartu ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi mikrobioloogia osakond. Kliiniliste teadusuuringute koordineerimine hõlmab aga kõiki kliinikuid ülikooli kliinikumis ja kliinilise meditsiini instituudis.

Riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse konsortsiumi juhib nõukogu, kuhu kuuluvad lisaks partnerite esindajatele ka Eesti teadusagentuuri, haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja maaeluministeeriumi esindajad. KUK-i kõrgeim juhtorgan on juhtkomitee eesotsas meditsiiniteaduste valdkonna dekaani prof Margus Lemberi ja teadusprodekaan prof Külli Kingoga. Juhtkomitee liikmeteks on prof Joel Starkopf, prof Irja Lutsar, prof Sulev Kõks, prof Vallo Tillmann, dr Alar Irs, dots Aare Märtson ja kliinikumi juhatuse esimees Urmas Siigur.

Kliiniliste teadusuuringute üksuse väljaarendamise projekti toetatakse Euroopa Liidu Euroopa regionaalarengu fondist alates 2017 kuni 2020.

Lisainfo: Katrin Kaarna, Kliiniliste teadusuuringute keskuse tegevjuht, 737 4119, 518 6688, katrin.kaarna@ut.ee

Viivika Eljand-Kärp Tartu ülikooli pressinõunik Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5354 0689 E-post: viivika.eljand-karp@ut.ee
www.ut.ee