Teadmised teaduspõhisest tervislikust söömisest on inimestele üha paremini kättesaadavad

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas on tulevastele arstidele ja tervishoiutöötajatele õpetatud järjepidevalt teaduspõhise tervisliku söömise põhialuseid. Selle üks eestvedaja on meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer, kes lisaks õppeainete arendamisele harib üliõpilasi, tulevasi arste, aga ka teisi soovijaid tervisliku toitumise põhitõdedest raamatu „Normaalne söömine“ ja e-kursuse ehk MOOCi kaudu.

Meditsiiniteaduste valdkonnas on aastakümneid õpetatud tervisliku toitumise teaduspõhiseid aluseid läbi õppeainete, kus käsitletakse inimese ainevahetust ja inimese füsioloogiat. „Tulevased arstid saavad nüüdisaegsed põhjalikud teaduspõhised teadmised vitamiinidest ja mineraalainetest, nende omastamisest aga ka tervist toetava söömise erinevatest tahkudest. Söömise põhitõdede õpetamine on olnud seega järjepidev protsess. Nii saavad arstid ja tervishoiutöötajad üha paremaid ja süsteemsemaid teadmisi teadlikumast ainevahetust toetavast toitumisest,“ ütles Zilmer.

Tulevaste meditsiinitöötajate kõrval on oluline ka teiste inimeste harimine ja silmaringi teaduspõhine laiendamine. Nii on Mihkel Zilmer, Ursel Soomets, Tanel Visnapuu, Vambola Leping ja Rando Porosk loonud teaduspõhise toitumise huvilistele tasuta e-kursuse (MOOCi) „Söömisest, joomisest ja informatsioonist“. See on toimunud juba kaks korda ning selle süsteemse kursuse on läbinud juba ligi 300 inimest.

Kursuse eesmärgiks on aidata omandada teadus-, inimorganismi- ja meditsiinipõhised baasteadmised toiduainete ning makro- ja mikrotoitainete kohta: seedimine- ja imendumine, füsioloogilised aspektid, ainevahetuslikud aspektid, põhiliste dieetide tervis-soodsad ja tervis-probleemsed aspektid. Kursus aitab nüüdisaegse teadusinfo alusel mõista söömist ja joomist inimorganismi ainevahetuse-põhiselt seostatuna füsioloogiliste talitlustega.

Ainevahetusepõhistest söömise baastõdedest annab ülevaate ka hiljuti taas kordustrükist tulnud Mihkel Zilmeri, Urmas Kokassaare ja Anne Lille raamat „Normaalne söömine“ (kirjastus Avita).

Raamatu sissejuhatuses kirjutatakse, et söömine on inimese elu alus. Kestvad tõsised piirangud ja kestvad liialdused söömises põhjustavad varem või hiljem häireid. Nõrgenevad keha passiivsed ja aktiivsed kaitsesüsteemid, häirub rakkude jagunemine, pidurdub haavade paranemine, aeglustub ainevahetus, väheneb lihaste jõudlus, tasapisi langeb ka vaimne võimekus. Inimese ainevahetusepõhiseid põhiteadmisi söömisest vajavad kõik ja neid „Normaalne söömine“ ka selgitab.

Lisateave:
Mihkel Zilmer
meditsiinilise biokeemia professor
512 5311
mihkel.zilmer@ut.ee