Teadlased üle maailma püüavad vähendada kliinilistes uuringutes dubleerimist

Liialt palju on kliinilisi teadusuuringuid, mis dubleerivad juba olemasolevat teadussisu. On levinud probleem, et uute kliiniliste uuringute põhjendamisel, kavandamisel ja tulemuste konteksti paigutamisel ei kasutata süstemaatilist lähenemist. See omakorda tekitab ressursside raiskamist ja kallutatud sisu loomist. Tartus kogunevad 35 riigi esindajad, kes püüavad COST võrgustiku EVidence-Based RESearch tegevuse töö kaudu olukorda muuta.

Tartu Ülikooli epidemioloogia dotsendi, Eesti esindaja EVidence-Based RESearch võrgustikus Katrin Langi sõnul on tegevuse eesmärk luua koostöövõrgustik ning julgustada teadlasi ja asjast huvitatud osapooli kasutama kliinilise teaduse kavandamisel ja läbiviimisel tõenduspõhist lähenemist, vältides seeläbi uuringute kordusi. „See on teadlaste seas levinud praktika, millele soovime oma võrgustiku tööga tähelepanu pöörata,“ ütles Lang.

Lang selgitas, et juhul kui kliiniliste uuringute põhjendamisel, kavandamisel ja tulemuste konteksti paigutamisel ei kasutata süstemaatilist ega läbipaistvat lähenemist, tekivad olukorrad, kus dubleeritakse uuringuid ning publitseeritakse nende tulemusi, raisates aega, ressursse, sealhulgas patsientide omi, ja raha. „Olulised teemad võivad jääda käsitlemata ning dubleerivate uuringute tulemusi kokku sünteesides võib tekkida kallutatus,“ tõdes ta.

Lang rõhutas, et tõenduspõhise teadusteabe kasutamine on oluline: „Selleks on süstemaatilised ülevaated ja metanalüüsid antud teemal, mis on kokku võtnud eelnevate uuringute tulemused“.

70 teadlast 35  riigist üle maailma kohtuvad EVidence-Based RESearch koosolekul Tartus 30. septembrist 3. oktoobrini 2019. 30. septembril toimub ka teemat tutvustav avalik loeng ja arutelu Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis kell 16-17.30, kuhu on kõik huvilised oodatud.

1. oktoobril peab avaliku loengu ja arutelu Cochrane andmebaasist professor Liliya Ziganshina (Research & Education Centre for Evidence-Based Medicine Cochrane Russia). Sündmus toimub kell 14.00 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis.

EVidence-Based RESearch on Euroopa Liidu rahastatud COST (European Cooperation in Science and Technology) võrgustiku nelja aastane (2018-2022) tegevus.

Lisateave:
Katrin Lang
Tartu Ülikooli epidemioloogia dotsent, Eesti esindaja EVidence-Based RESearch võrgustikus
katrin.lang@ut.ee