Tartu Ülikooli uus mikrokraadiprogramm annab ja tugevdab arstiteaduse alaseid teadmisi

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond pakub uuenduslikku mikrokraadiprogrammi, mille käigus saavad meditsiiniõpinguid alustada soovivad täiskasvanud paindliku võimaluse tutvuda arstiteaduse erialaga ja jõuda soovi korral täiendusõppest kraadiõppeni. Juba töötavatel laborantidel ja teaduritel on programmi läbimisel võimalik suurendada oma konkurentsivõimet tööturul.

Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammid on pikemad tervikliku sisuga täiendusõppeprogrammid, mis on loodud tasemeõppekava ainete põhjal. Programmid annavad võimaluse omandada lisaeriala või pädevus ühes kitsamas valdkonnas.

Meditsiiniteaduste valdkonnas on mikrokraadiprogramm „Histoloogia histoloogilise tehnika alustega“ seotud arstiteaduse õppekava ja histoloogia õpiväljunditega. Programm sobib nii praegu tööturul aktiivsetele teaduritele ja laborantidele kui ka meditsiinilise hariduseta inimestele, kel on huvi arsti- või hambaarstiteaduse õppimise vastu.

Tartu Ülikooli histoloogia kaasprofessori Marina Aunapuu sõnul kestab programm kaks semestrit, mille vältel antakse osalejatele teadmisi inimese kudede ehitusest ja organite mikroanatoomiast. „Praktiliste tööde käigus saadakse põhioskused histoloogilises tehnikas. Neid saab kasutada näiteks histoloogia- ja patoloogialaboratooriumis töötamiseks,“ kirjeldas Aunapuu mikrokraadiprogrammi üht võimalikku väljundit tööturul.

Õppetöö korraldamisel on arvestatud täiskasvanud õppijate võimalustega: praktikumid on planeeritud hilisemale ajale ja võimaluse korral on õppetöö ka laupäeviti. Paindlikkust lisab ka hajaõpe – loengud ja seminarid toimuvad nii auditoorselt kui ka veebis. Programmi läbinu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

Aunapuu rõhutas, et meditsiiniteaduste valdkonna mikrokraadiprogramm on loodud nii, et kui programmi lõpetanud inimene tuleb hiljem Tartu Ülikooli arsti- või hambaarstiteadust õppima, ei pea ta programmis läbitud histoloogiaaineid enam uuesti võtma, vaid saab omandatud ainepunktid üle kanda.

Meditsiiniteaduste valdkonna mikrokraadiprogrammi saab registreerida Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis augusti lõpuni.
Rohkem teavet mikrokraadiprogrammide kohta leiab Tartu Ülikooli veebilehelt.

Lisateave:
Marina Aunapuu
Tartu Ülikooli histoloogia kaasprofessor
737 4260
marina.aunapuu [ät] ut.ee

Tiia Ristolainen
Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja
501 5584
tiia.ristolainen [ät] ut.ee