Tartu Ülikooli teadlased alustavad eestlaste diabeediandmete korrastamist

Ravimitootjate Liidu toel luuakse Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna juurde diabeediandmete ja -uuringute töörühm, mis aitab tagada Eesti diabeedipatsientide andmete parema kvaliteedi.

Töörühma juhi, Tartu Ülikooli endokriinfüsioloogia professori Vallo Volke sõnul on nende esimene ülesanne analüüsida, millised andmed jõuavad praegu tervise infosüsteemi ja Eesti Haigekassasse, ning aidata patsiendiandmete süsteeme edasi arendada. „Nelja-aastase projekti pikaajaline eesmärk on jõuda olukorda, kus rutiinselt kogutavad elektroonsed andmed diabeeti põdevate ja diabeediriskiga patsientide kohta oleksid täpsuselt ja tähenduslikkuselt võrreldavad tavapäraste diabeediregistrite andmetega,“ rääkis ta.

Professor Volke sõnul on Eesti olnud digitaalsete terviselahenduste kasutuselevõtjana pioneer ning kogutavate andmete kvaliteedi viimine uuele tasemele on igati loogiline areng. „Täpsemad ja süsteemsemalt kogutavad andmed on kõigile asjaosalistele väga olulised. Näiteks võimaldavad need paremini rakendada kliinilise otsustustoe ja ka personaalmeditsiini lahendusi,“ tõi ta esile.

Ravimitootjate Liitu koondunud suurte farmaatsiafirmade esindajad on diabeediga seonduva seadnud üheks oma fookusvaldkonnaks. „Korralikud andmekogud on personaalmeditsiini üks peamisi eeldusi, et tagada tark ning andmetel baseeruv ennetus, diagnoosimine ja ravi. Toetame Tartu Ülikooli diabeediandmete projekti, kuna näeme selles peamist kasu just Eesti diabeedipatsientidele – nii tänu paremale ravikvaliteedile kui ka võimalusele saavutada veelgi parem koostöö pere- ja eriarstide vahel,“ ütles Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer.

Ravimitootjate Liidu liikmetest panustavad projekti AstraZeneca Eesti OÜ, Novo Nordisk A/S Eesti filiaal, Roche Eesti OÜ, Sanofi-Aventis Estonia OÜ ja Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal.

Ravimitootjate Liit on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid. Nende ravimifirmade toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning nad peavad lähtuma oma töös eetilistest printsiipidest. Ravimitootjate Liitu kuulub 27 liiget.

Lisateave:
Vallo Volke
Tartu Ülikooli endokriinfüsioloogia professor
737 4338
vallo.volke@ut.ee

Riho Tapfer
Ravimitootjate Liidu juhataja
502 1674
riho.tapfer@rtl.ee