Tartu ülikooli siirdegenoomika keskus tutvustab tehtud tööd

22. jaanuaril kell 14–17 toimub Tartus Riia 23b suures saalis Tartu ülikooli siirdegenoomika keskuse projekti tulemusi tutvustav infopäev, kuhu on oodatud kõik huvilised, eelkõige Eesti geenivaramu projekti osalejad ja arstid. 

Infopäeva eesmärk on anda ülevaade Tartu ülikooli arengufondi rahastatud siirdegenoomika keskuse projekti (2011-2016) tulemustest. 3,5 miljoni euro suuruse toetuse saanud siirdegenoomika keskus koondab Tartu ülikooli kolme teaduse tippkeskuse – genoomika, arvutiteaduse ja siirdemeditsiini – teadlased.

Siirdemeditsiini keskus on loonud geenivaramu andmebaasis olevate geenidoonorite vereproovide alusel täiesti uut tüüpi geneetilist, epigeneetilist, proteoomilist ja metaboloomilist informatsiooni ühendava andmebaasi, mis on avatud personaalse meditsiini arendamiseks nii Eestis kui ka väljaspool Eestit.

„Loodud on suurepärased eeldused unikaalse rahvusvahelise tõmbekeskuse tekkeks, mis ühendab arstid, geneetikud, arvutiteadlased ja sotsiaalteadlased,” kinnitas keskuse tegevjuht professor Ursel Soomets.

Tema sõnul seisneb projekti unikaalsus selles, et haigusmarkereid otsitakse ühest ja samast geeniproovist korraga nii DNA, RNA, valkude ja metaboliitide tasandil: „Selleks kasutati 1000 juhuvalimi alusel valitud Eesti geenivaramu geenidoonori andmeid, kelle genoomi struktuuri ja funktsioneerimise kohta infot koguti.“

Siirdegenoomika keskusesse on kaasatud Tartu ülikooli nelja valdkonna tippteadlased. Kokkuvõtte projekti tulemustest teevad kõik osalenud töögruppide juhid.

Ettekanded
14:00-15:00

Professor Andres Metspalu „Siirdegenoomika projekt: esialgsed plaanid ja saavutatud tulemused“
Dr Lili Milani „Mida me leidsime eestlaste geenide järjestamisel“
Dr Tõnu Esko „Mis juhtub kui geenis on mutatsioon?“
Professor Pärt Peterson „Epigeneetika kui geneetika elukogemused“

15:30-17:00

Professor Ursel Soomets „Kuidas jahtida metaboloomi?“
Professor Sulev Kõks „Soomussammaspoole varjatud maailm“
Professor Maido Remm „Uued arvutusmeetodid genoomide ülikiireks analüüsiks“
Professor Jaak Vilo „Bioinformaatika meetodid erinevate oomikate ühendamiseks“
Professor Jüri Allik „Geenid ja isiksus“

Infopäeva külalistel on soovi korral võimalik osaleda ka Eesti Geenivaramu ekskursioonidel, mis toimuvad enne ja pärast infopäeva.

Registreeru infopäevale.

Lisainfo: Maris Väli-Täht, TÜ Eesti geenivaramu projektijuht, tel: 737 4035, 566 21 301, e-post: maris.vali-taht@ut.ee.

Virge Tamme Tartu Ülikooli pressinõunik Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392 E-post: virge.tamme@ut.ee
www.ut.ee