Tartu Ülikooli saab kandideerida kuni 30. juunini

Tartu Ülikooli kõrghariduse esimesele astmele ja magistriõppesse võetakse avaldusi vastu kolmapäeva, 30. juuni südaööni. Tänahommikuse seisuga oli eestikeelse õppekava alusel õppida soovijad esitanud 8727 avaldust, sh 7079 esimesel astmel ja 1648 teisel astmel.

Avaldusi saab esitada elektroonselt sisseastumise infosüsteemis SAIS. ID-kaardi või mobiil-ID puudumisel on võimalik esitada paberavaldus ja lisadokumendid ülikooli peahoones aadressil Ülikooli 18–140, Pärnu ja Narva kolledžis, Viljandi kultuuriakadeemias ja ülikooli Tallinna esinduses. Paberavalduste vastuvõtt lõpeb 30. juunil kell 16.00.

Paberdokumentidega peavad kohale tulema ka need üliõpilaskandidaadid, kelle SAIS-is esitatud avaldusel ei kajastu sisseastumiseks vajalikud õppetulemused ja haridusandmed – näiteks need, kes on varasema hariduse omandanud välismaal või enne 2004. aastat.

Sarnaselt eelmise aastaga saab tänavugi erandkorras kandideerida, kui eelnevate õpingute lõpetamine on koroonapiirangute tõttu lükkunud augustikuusse. Sellisel juhul on vastuvõtuotsus esialgu tinglik ja üliõpilaseks arvatakse vastuvõetu vaid siis, kui eelmised õpingud on lõpetatud hiljemalt 24. augustiks.

Vastuvõtutingimused on Tartu Ülikoolis õppekavati erinevad. Täpne teave on iga õppekava kirjelduse juures sisseastumisveebis.

Ühele õppeastmele kandideerimiseks saab iga kandidaat esitada kuni kaks avaldust. Nende hulka loetakse ka Pärnu ja Narva kolledžisse ning Viljandi kultuuriakadeemiasse kandideerimise avaldused.

Tähtsad kuupäevad

  • kuni 30. juunini (k.a): avalduste ja dokumentide vastuvõtt
  • 3.–11. juulini: sisseastumiseksamid
  • 13. juuli: esimeste vastuvõtuotsuste tegemine ja esialgsete vastuvõetute nimekirjade avaldamine. Vastuvõetud peavad kinnitama oma soovi õppima tulla kahe päeva jooksul SAIS-is.
  • kuni 26. juulini: võimalus kandideerida programmi „Talendid Tartusse“ neil, kes on gümnaasiumi jooksul osalenud olümpiaadi lõppvoorus või sooritanud eesti keele ja matemaatika riigieksami vähemalt 90 punktile.
  • 30. august: õppeaasta algus

Infot selle kohta, mitu inimest eelmisel aastal millise Tartu Ülikooli õppekava alusel õppida soovis ja kui suureks kujunes konkurss, leiab vastuvõtustatistika lehelt. Lähem teave Tartu Ülikooli astumise kohta on Tartu Ülikooli sisseastujate veebis ja SAIS-is.

Lisateave: Tuuli Kaldma, Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja, 737 6391, tuuli.kaldma@ut.ee

Sandra Sommer pressinõunik 737 5681
5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee