Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituuti lisandus uus üksus

Alates 1. jaanuarist 2020 on Kliiniliste uuringute keskus Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi töökorralduslik üksus. Vastava keskuse loomine on nii Riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse üks eesmärkidest kui ka kliinilise meditsiini instituudi üks arenguprioriteetidest ja selle nimel on tegutsetud aastast 2017.

„Tänapäeva rahvusvaheline kliiniliste teadusuuringute maastik on pidevas arengus – täienevad andmed haiguste etioloogiast ja patogeneesist, lisanduvad uued bioressursid ja biopangad, erinevatest riiklikest ja rahvusvahelistest andmekogudest laekuvad andmed loovad uusi võimalusi teaduspõhiste uuringute läbiviimiseks ja juba kogutud andmete analüüsiks. Jõuliselt areneb uus trend: uurija poolt algatatud ja koostöös ravimitööstusega planeeritavad teadusprojektid,“ rääkis kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste uuringute keskuse juhataja Katrin Kaarna.

Kaarna sõnul on riikliku ja rahvusvahelise konkurentsivõime ning koostöö edasiseks laiendamiseks võtmetähtsusega uuringutega tegelevate arstide, teadurite, doktorantide, residentide ning uuringumeeskondade teiste liikmete igakülgne toetamine: „Olen kindlalt veendunud, et suurepäraste meditsiiniteadlaste ideed sünergias julgete ja uuenduslike tugilahendustega on see viis, mis tagab meditsiiniteaduses edasiliikumise ja edu.“

„Kui aastatel 2017-2019 toimus Kliiniliste uuringute keskuse unikaalse kompetentsi väljaarendamine vastavalt meie meditsiiniteadlaste vajadustele siis tänaseks oleme jõudnud toimiva struktuurini ja selgete töökorralduslike protsessideni. Oleme tõenduspõhiselt näidanud, et oskame oma tööd väga hästi teha ja tuua seeläbi Eesti meditsiiniteadlastele sisulist tuge,” võttis Kaarna senise kokku.

Võta ühendust Kliiniliste uuringute keskusega kui:

  • soovid koolitust kliiniliste uuringute läbiviimise korrast ja headest kliinilistest tavadest;
  • algatad kliinilist/siirdemeditsiinilist uurimistööd või vajad nõustamist Eetikakomitee, Ravimiameti ja muude lubade taotlemisel;
  • vajad kliinilise teadusuuringu metoodika alast nõustamist;
  • vajad abi teadusrahastuse leidmisel;
  • vajad planeeritava kliinilise teadustöö projekti haldamist ja finantsanalüüsi;
  • plaanid korrastada kogutud bioloogiliste materjalide kogu ja soovid luua andmekogu (REDCap, OpenSpecimen tarkvaras);
  • soovid tagada parimate uurijate kaasamist nii Tartu Ülikooli Kliinikumist kui Eestist tervikuna;
  • soovid oma uuringule kvaliteedijuhtimist ja uuringuandmete monitooringut;
  • Sul on ideid Eesti siseseks ja rahvusvaheliseks koostööks ning otsid sobivaid koostööpartnereid;
  • Sul on mingi muu innovaatiline mõte, mida soovid meiega arutada.

Kliiniliste uuringute keskuse tegevust kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Keskuse kohta saab lisateavet veebilehelt www.ctm.ee.

Lisateave:
Katrin Kaarna, MD.
TÜ kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste uuringute keskuse juhataja
737 4119, 518 6688
katrin.kaarna@ut.ee