Tartu Ülikooli enim viidatud teadusvaldkond on kliiniline meditsiin

Ühe hinnatuma teadusajakirjade andmebaasi Essential Science Indicators (ESI) uuendatud statistikast nähtub, et seitse meditsiiniteaduste valdkonna uurijat on Tartu Ülikooli enim viidatud teadlaste hulgas ning ülikooli enim viidatud teadusvaldkond on kliiniline meditsiin.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna teadusprodekaani Külli Kingo sõnul toetavad meditsiiniteaduste valdkonna maailmatasemel teadustulemused ja nende mõjukus Tartu Ülikooli kui tugeva teadusülikooli kuvandit. „Need tulemused on kindlasti aluseks tugevale rahvusvahelisele teaduskoostööle ning lubavad meil anda parimat võimalikku meditsiinialast kõrgharidust nii kohalikele kui ka välisüliõpilastele,“ ütles Kingo.

Rahvusvaheliselt mõjukaid teadustulemusi aitab tihedas konkurentsiolukorras saavutada muu hulgas asjaolu, et meditsiiniteaduste valdkonnas on loodud nüüdisaegne teadustaristu. „Meie teadlaste edu põhjus peitub aga ka nende pühendumises oma uurimisvaldkonnale ja teadustööle. Tunnustan neid selle märkimisväärse saavutuse eest – nad on sellega tugevdanud Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna positsiooni rahvusvahelisel areenil.“

ESI statistikas arvestatakse mõjukuse hindamisel artiklite ja viidete arvu. Meditsiiniteaduste valdkonnast kuuluvad enim viidatud teadlaste hulka

kliinilise meditsiini alal

  • rahvatervishoiu teadur Mikk Jürisson,
  • endokrinoloogia assistent Maire Lubi,
  • kardioloogia teadur Toomas Marandi,
  • androloogia professor Margus Punab,

molekulaarbioloogia ja geneetika alal

  • farmakoloogia vanemteadur Vinay Choubey,
  • molekulaarse toksikoloogia professor ja farmakoloogia vanemteadur Allen Kaasik,

immunoloogia alal

  • molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson.

Maikuu seisuga on Tartu Ülikooli enim viidatud teadusvaldkond ESI andmete järgi kliiniline meditsiin. Selles valdkonnas on ülikooli teadlastelt ilmunud 1084 teadusartiklit, millele on kokku viidatud 28 196 korda.

Kingo sõnul on kõrgetasemeline teadustöö kvaliteetse ravitöö planeerimisel äärmiselt oluline. „Kliinilise meditsiini alaste teadustööde suur viitamiste arv kinnitab, et Eestis tehakse väga heal tasemel teadus- ja ravitööd, mis on eeskujuks nii kodumaal kui ka Eestist väljapool,“ ütles Kingo.