Tartu Ülikool suurendab osalust Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi koostöövõrgustikes

Tartu Ülikool sai 30. novembril Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) tervisevaldkonna võrgustiku EIT Health täisliikmeks ning osaleb ka kahes uues, 5. detsembril väljakuulutatud EIT teadmis- ja innovatsioonikogukondade (KIC) võrgustikus: lisandväärtusega tootmise (Added-Value Manufacturing) ja linnalise liikuvuse (Urban Mobility) võrgustikus. EIT rahastus uutele võrgustikele suureneb järgmise kolme aastaga neljast kuni 80 miljonini aastas.

EIT Healthi täisliikmesus annab TÜ teadlastele ja üliõpilastele lisavõimalusi uute arendusprojektide algatamiseks koostöös Euroopa juhtivate teaduspartnerite ja ettevõtetega.

Lisandväärtusega tootmise ja linnalise liikuvuse võrgustikud loovad 2019. aasta jooksul viis-kuus piirkondlikku innovatsioonikeskust ning juhtimis-, rahastus- ja haridustegevuste mudelid.

TÜ teadusrühmad saavad osaleda koos võrgustiku ettevõtluspartneritega innovatsioonivoorudes, tudengid võimaluse kandideerida üleeuroopalistel äriideede konkurssidel ning õppida KIC ülikoolide ja ettevõtete ühisõppekavade alusel.

Osa välisrahastuse kasvatamise strateegiast

TÜ teadusprorektor Kristjan Vassil rõhutas, et EIT algatustega liitumine on osa ülikooli laiemast strateegiast lõimuda Euroopa Liidu teadus- ja innovatsioonipartnerlustega. „Selleks, et suurendada Tartu Ülikooli välisrahastust, on vaja aktiivsemalt osaleda Euroopa partnerlustes. Hiljuti ühines ülikool Euroopa suurandmete väärindamise ühendusega ning plaanis on ühineda ka järgmiste partnerlustega, et avada TÜ teadlastele ja üliõpilastele uusi koostöö- ja rahastusvõimalusi,“ kinnitas Vassil.

EIT Healthi täisliikmesus on aga suur tunnustus Tartu Ülikooli võimekusele pakkuda tervisevaldkonnas unikaalseid lahendusi. „Sellesse võrgustikku pääseda pole lihtne – selleks on vaja demonstreerida ülikooli tugevaid külgi ja selgelt näidata kasu, mida meie osalemine partnerlusele annab“, sõnas Kristjan Vassil.

„Tervisevaldkonnas on Eestil ainulaadne potentsiaal kasutada geenivaramu ja e-riigi terviseregistrite andmeid uute personaalmeditsiini teenuste ja toodete väljatöötamiseks ning kasutada EIT-i abi nende lahenduste skaleerimiseks Euroopa tasemele,“ tõi Vassil ühe näite. Samuti arendab TÜ tehnoloogiainstituut koostöös ettevõttega Philips tehislihaseid ning ellu on viidud ka muid haridus- ja arendusprojekte.

Täisliikmesus võimaldab võtta ette mahukamaid ja keerukamaid projekte ning hõlmata tegevustesse ka teisi TÜ uurimisrühmi.

EIT Healthi infopäev 14. detsembril

EIT Healthi tegevuste tutvustamiseks korraldab Tartu Ülikool 14. detsembril infopäeva, kus tutvustatakse osalusvõimalusi teadlastele, üliõpilastele ja tervisevaldkonna ettevõtetele.

Infopäev toimub Tartus Riia 23 ruumis 105, kus tehakse ülevaade rahastusmeetmetest ja taotlemisreeglitest.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on EL-i eelarvest rahastatud sõltumatu agentuur, mis tugevdab Euroopa konkurentsivõimet ja innovatsioonisuutlikkust suure lisandväärtusega tootmis- ja teenussektorites.

EIT soodustab ettevõtlusvõimekust ja toetab uuenduslikke ideid, luues juhtivaid ettevõtteid, ülikoole ja teaduskeskusi hõlmavaid piirkondlikke teadmis- ja innovatsioonikogukondi (Knowledge and Innovation Communities, KIC). Need rahastavad oma valdkonna uuenduslikke teadus- ja arendusprojekte, hariduskoostööd ning idufirmade loomist.

EIT Healthi võrgustikku kuulub üle 140 teadusasutuse, ettevõtte ja tervishoiuteenuse pakkuja. EIT Healthi missioon on parandada Euroopa inimeste elukvaliteeti ning tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemide jätkusuutlikkust.

Lisateave: Taivo Raud, TÜ grandikeskuse juhataja, 737 6193, 5645 6580, taivo.raud@ut.ee

Teate edastas: Made Laas, TÜ pressiesindaja, 737 5681, made.laas@ut.ee