Tartu Ülikool muudab arstiõppe korraldust, et tudengid saaks haiglatele appi minna

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond on loonud õppetöö ümberkorraldmisega võimalused, et toetada arstiüliõpilaste appiminekut koroonapandeemia tõttu personalipuuduses haiglatele.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan professor Margus Lember ütles, et ülikool saab üliõpilasi paluda ja luua toetavaid võimalusi - kohustuslikus korras ühtegi üliõpilast tööle ei saadeta.

Lember rõhutas, et tegelikult väga paljud arstiüliõpilased juba töötavad tervishoiusüsteemis, sealhulgas ka COVID-19 raviga tegelevates osakondades. “Kogu kuues kursus viibib haiglates praktikal, kutsume üles neid jätkama seal ka peale praktika lõppu ning väga paljud on sellega juba nõustunud. Võimaldame 6. kursusel praktikaplaani muutmist, et haigla sees suunata üliõpilased nendesse osakondadesse, kus on abikäsi kõige rohkem tarvis.

Ka nooremate kursuste osas on ülikool kutsunud üles tudengeid, kes veel ei tööta, panustama haiglate töösse. “Arstiõpe on intensiivne ja selle kõrvalt töötamine ei ole kerge, mistõttu näeme võimalust soodustada arstiüliõpilaste appiminekut läbi õppetöö ümberkorraldamise. Õppetöö ümberplaneerimine ei puuduta kõiki kursuseid, vaid neid, kus on võimalik abijõude veel täiendavalt haiglasse saada,” rääkis Lember.

Õppetöö ümberplaneerimisega oleks osadel rühmadel neli nädalat õppetööst paus, et töötada haiglas. Ülejäänud õppetöö toimuks intensiivselt kuni kevadsemestri arvestusliku lõpuni. Õppeaastat selle võrra ei pikendata.

Õppeprodekaan Anti Kalda lisas, et need üliõpilased, kes tööle ei lähe, saavad samal ajal iseseivalt õppida: „Õppeainete läbimine toimub neil sama korra järgi kui nendel üliõpilastel, kes lähevad vahepeal tööle. Õppetöö osas koheldakse kõiki üliõpilasi võrdselt.“

Haiglad maksavad üliõpilastele töö eest palka. Ülikooli poolt antakse haiglasse tööle minevale üliõpilasele ka ainepunkte omandatud oskuste tunnustamiseks ja personalikriisi leevendamisele kaasa aitamise eest.

Eesti Haiglate Liit, Terviseamet ja Sotsiaalministeeriumi üleskutsele reageerinud üliõpilastest esimesed asuvad haiglates tööle 22. märtsist.

Mis rolle saavad üliõpilased haiglas täita?

  • Alates viiendast kursusest saab minna tööle abiarstina.
  • Neljas kursus saab töötada abiõena ning 1-3 kursus hooldajatena. Hooldajaks saavad end tööle pakkuda kõik soovijad, sh nt turismi- või teenindusvaldkonnas töö kaotanud inimesed. Nad kõik vajavad ühtmoodi 16–24h väljaõpet enne kui haiglasse hooldajana tööle asuvad.
  • Arst-residendid on juba haiglates tööl ning nende ümber suunamine saab toimuda analoogselt teiste arstidega.