Tartu Ülikool kuulutab välja rektori valimised

Rektorikandidaadiks võib esitada isikuid, kes on või on olnud valitud professoriks. Rektor valitakse viieks aastaks ja asub tööle 1. augustil 2018. a.

Kandidaate võivad esitada Tartu Ülikooli valdkondade nõukogud, teiste Eesti ülikoolide nõukogud, Eesti Teaduste Akadeemia juhatus, Tartu Ülikooli 15 korralist professorit ühiselt ja Tartu Ülikooli üliõpilasesindus. Kandidaadid esitatakse hiljemalt 15. märtsil 2018. a kell 17.00.

Kandidaadi ülesseadmiseks tuleb esitada kirjalik ettepanek koos kandidaadi tutvustusega ja kandidaadi kirjalik nõusolek kas paberil Tartu Ülikooli akadeemilisele sekretärile Tartu Ülikooli peahoones aadressil Ülikooli 18-223, Tartu või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressile rektorivalimised@ut.ee.

Valimised toimuvad 26. aprillil 2018. a algusega kell 12.00 Tartu Ülikooli aulas.

Täpsemat teavet kandidaatide esitamise ja valimiste korra kohta saab valimiskomisjoni esimehelt Hannes Kollistilt (tel 737 4814) ja Tartu Ülikooli kodulehelt www.ut.ee.