Tartu Ülikool julgustab arstiüliõpilasi tervishoiusektorile abikätt ulatama

Koroonapandeemia on viinud meditsiinisüsteemi olukorrani, kus tervishoiusektoris on tekkinud tõsine personalipuudus. Ülikool julgustab arstiüliõpilasi oma panust andma.

Paljud meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilased töötavad õpingute kõrvalt hooldajate, abiõdede või abiarstidena. COVID-19 pandeemia tingimustes on tehtud täiendavaid üleskutseid üliõpilastele, et nad läheksid appi erinevatele tervishoiuasutustele ning mitmed üliõpilased on õpingute kõrvalt seda vabatahtlikkuse alusel ka teinud.

Näiteks möödunud aasta lõpus kutsuti arstiüliõpilasi asuma tööle COVID-19 osakondadesse ja neile korraldati kiiresti kolm abiõdede kiirkursust. Sellisele üleskutsele reageeris 43 üliõpilast, kellest 29 lõpetas kursuse ja 18 on erinevate Lõuna-Eesti haiglate koroonaosakondadesse juba tööle asunud.

Arutatud on ka Haiglate Liidu ja Terviseameti pöördumist, et leida ülikoolist üliõpilasi haiglatesse appi. Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan professor Margus Lember ütles, et praegu on 130 kuuenda kursuse arstiteaduse üliõpilast praktikal Eesti haiglates: „See on otsene ressurss, mida haiglad saavad kasutada. Lubame ja julgustame üliõpilasi ja haiglaid muutma esialgset praktikaplaani, et haigla sees suunata üliõpilased nendesse osakondadesse, kus on abikäsi kõige rohkem tarvis.“ 

Perearsti praktikal olevad 18  üliõpilast saavad lühendada tavapärase 2-kuulise praktika ühekuuliseks ja teise kuu teha täiendavalt haiglates, et aidata leevendada sealset kriisi. „Samuti kutsume üles tudengeid, kel võimalik, töötama aprillis-mais abiarstidena abi vajavates haiglates. Haiglates olevad umbes 550 arst-residenti on kõik arstiabi osutamisega juba hõivatud,  vajadusel saab kokkuleppel residentide ja haiglatega teha muudatusi nende residentuuriplaanides, et panustada enam kriisis olevatesse osakondadesse. Kui haiglates profileeritakse osakondi ümber ja kogu tööjõud, sõltumata erialast, asub ravima COVID-19 patsiente, siis eeldame, et ka nende osakondade residendid järgivad oma individuaaljuhendajate eeskuju," rääkis Lember.

„Ülikool aitab jätkuvalt kaasa keerulise olukorra lahendamisele. Rõhutan aga, et samal ajal vajavad erakorralist arstiabi ka väga paljud teised patsiendid, kellele samuti peab jaguma tervishoiuressurssi arstid-õdede-hooldajate, haiglavoodite ning uuringu- ja ravivõimaluste näol. Kriisist väljatulekuks peab pingutama ühiskond tervikuna: selged ja õigeaegsed otsused, otsuste täitmise tagamine ning elanikkonna õige käitumine,“ ütles Lember.

Kursuste kaupa saaksid tudengid aidata järgnevalt:

Kuuenda kursuse üliõpilased

Lubame ja julgustame üliõpilasi kokkuleppel haiglatega muutma esialgset praktikaplaani, et haigla sees suunata üliõpilased nendesse osakondadesse, kus on abikäsi kõige rohkem tarvis. See annab tudengitele võimaluse osaleda koroonapatsientide raviga tegelevates osakondades, vaatamata sellele, mis osakonda nad plaani järgi on määratud. Vahetused tuleb teha praktikabaasi-siseselt, praktikabaasi vahetada pole lubatud. Kirurgia tsüklist peaks vähemalt pool sooritama siiski kirurgilise profiiliga osakonnas. Vahetustest tuleb eelnevalt teavitada kuuenda kursuse praktikakoordinaatorit Anett Kollinit.

Palume kõikidel kuuenda kursuse üliõpilastel, kel võimalik, pakkuda ennast abiarstina haiglasse tööle. Selleks esitavad haiglad lähiajal arvud, kui palju abiarste neil vaja oleks.

Neljanda ja viienda kursuse arstitudengid

Alates neljandast kursusest on võimalik pakkuda ennast appi haiglatesse, et minna õpingute kõrvalt osakoormusega abiõena tööle. Alates viiendast kursusest saab minna tööle abiarstina.

Esimese kuni kolmanda kursuse arstitudengid

Kutsume esimese kuni kolmanda kursuse tudengeid üles minema õpingute kõrvalt haiglatesse hooldajatena tööle.