Tartu Ülikool ja TÜ Kliinikum tõhustavad koostööd tipptasemel õppe-, teadus- ja ravitöö tagamiseks

Reedel, 20. märtsil kell 11 sõlmivad Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser ja TÜ Kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe videosilla teel koostöölepingu, et senisest veelgi enam lõimida ülikooli ja kliinikumi tegevusi arstide ja muu meditsiinipersonali väljaõppes ning tipptasemel teadus- ja arendustöös.

Ülikool ja kliinikum teevad igapäevaselt tihedat koostööd, et tagada arsti-, hambaarsti-, proviisori-, õendusteaduse ja muude tervise- ja sporditeaduste erialade üliõpilaste kõrgetasemeline õpetamine. Uue koostööleppe järgi on muu hulgas plaanis arendada välja ühine simulatsioonikeskus ja kliiniliste uuringute keskus. Selleks, et ülikooli teadustulemused jõuaksid kliinilisse töösse ja kliinikumi kliinilisi andmeid oleks omakorda võimalik kasutada teadustöös, on kavas luua uusi kompetentsuskeskuseid riigi jaoks prioriteetsetes teadus- ja arendustegevuse valdkondades.

Teadustulemuste jõudmiseks uute toodete ja teenustena majandusse ja igapäevasesse kasutusse on nii ülikooli kui ka kliinikumi jaoks üha olulisem teha koostööd ettevõtetega. Samuti on mõlema poole jaoks oluline tipptasemel teadustegevus, mistõttu ühendatakse jõud rahvusvahelistes võrgustikes ja partnerlusprogrammides osalemisel. Lisaks lepitakse kokku, et kliinikum on ülikooli jaoks esmane koostööpartner Eesti geenivaramu andmete väärindamisel ja koeproovide kogumisel.

Kliinikumi ja ülikooli senise koostöö põhimõtted lepiti viimati kokku 1999. aastal sõlmitud leppega. Uue lepingu järgi toimuva koostöö sisu täiendatakse ja ajakohastatakse järjepidevalt vastavalt vajadusele.