Tartu Ülikool ja Tartu linn mälestasid ajaloolise meditsiinikollektsiooni rajajat

22. märtsil möödus 180 aastat Tartu Ülikooli anatoomiamuuseumi rajaja ja siiani meditsiiniüliõpilaste seas kasutusel oleva anatoomiaõpiku koostaja anatoomiaprofessor August Rauberi sünnist. Tema elutöö mälestamiseks paigaldati professori hauamonumendile tema bareljeefi koopia ning laiendati Ahhaa teaduskeskuses olevat näitust meditsiinikollektsioonist, millele Rauber aluse pani.

Professor August Rauber tuli Saksamaalt Tartusse 1886. aastal ning jätkas siin oma maailmatasemel teadustööd. Tema panus anatoomia kui eriala arendamisse ja järgnevate põlvkondade õpetamisse on olnud ainulaadne. Näiteks on tema sulest ilmunud mahukas inimese anatoomia õpik-atlas, mida kasutatakse siiani üle maailma inimese anatoomia õppimiseks. Kõik, mille ta enam kui sajand tagasi inimese anatoomia kohta kirja on pannud, kehtib tänapäevani, mis näitab tema töö põhjalikkust.

Rauber pidas üliõpilaste õpetamisel väga oluliseks näitliku anatoomia õppekogu olemasolu. Õppekogu loomiseks valmistas ta ise vajalikke kunstlikke mudeleid ja preparaate närvikudedest, skeletist, väärarengutest jne. Tema kogus võib näha nii terveid organeid kui ka haigusnähtudega preparaate.

Tartu Ülikooli anatoomia osakonna juhataja professor Andres Arendi sõnul pani Rauber sellega aluse unikaalsele meditsiinikollektsioonile, mis aitab senini meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilastel inimese kehaehitust tundma õppida. Paljud preparaadid on üliõpilaste jaoks pidevalt kasutusel, ent osa on üleval ka avalikul näitusel Ahhaa teaduskeskuses.

„Rauberi 180. sünniaastapäevaks kujundasime Ahhaa keskuses oleva näituse tema vahakuju ja temaaegsete mumifitseeritud preparaatide ümber ning täiendasime seda objektidega, mida ei ole varem avalikkusele esitletud,“ kirjeldas Arend. 

Bareljeefi koopia

Professor Rauberi mälestamiseks paigaldati tema hauale Tartus Uus-Jaani kalmistul tema bareljeefi koopia. Rauberi hauabareljeefi originaali hoitakse Tartu Ülikooli muuseumis, kuhu see omal ajal rüüstamishirmus üle anti.

Pärjad ja küünlad asetasid hauale Tartu Ülikooli ja Tartu linna esindajad.

Kuula anatoomia osakonna projektijuhi Maie Toomsalu intervjuud Kuku raadiole, kus ta räägib Rauberi pärandist tänapäevale.

Vaata ka "Aktuaalse kaamera" uudislõiku.

 

Lisateave:
Andres Arend
Tartu Ülikooli histoloogia ja embrüoloogia professor, anatoomia osakonna juhataja
507 6251
andres.arend@ut.ee