Tartu teadlased aitavad Vietnami arstiõpet ja meditsiinisüsteemi uuele tasemele

Tartu Ülikooli meditsiiniteadlased on aastaid käinud Vietnami ülikoolides ja haiglates, et koolitada sealseid üliõpilasi ja kolleege farmaatsia, ortopeedia, patofüsioloogia, reproduktiivmeditsiini ja stomatoloogia valdkonnas. Nüüd on aastatepikkune koostöö hakanud vilja kandma, sest peale kasvab meditsiinipersonal, kes aitab oma heade teadmiste ja oskustega parandada kohalike tervist.

Vietnamis jääb kvaliteetse meditsiinihariduse, sh doktoriõppekava arendamiseks puudu nii rahast kui ka pädevusest. Seitse Euroopa ülikooli ja teadusasutust on juba aastaid töötanud selle nimel, et koolitada nelja Vietnami meditsiiniülikooli doktorante ning personali, kes viiksid nüüdisaegsete teadmiste abil kohaliku meditsiinihariduse ja arstiabi uuele tasemele. Seda on tehtud mitme projekti raames ja praegu kestab projekt „Teadusvõimekuse parandamine Vietnami ülikoolides, juurutades Euroopa kõrgharidusstandardeid ja kasutades tehnoloogiasiiret“.

Koostööprojekti koordinaator, Tartu Ülikooli ortodontia dotsent Triin Jagomägi rääkis, et Vietnamis on suur doktorikraadiga õppejõudude ja arstide põud, mistõttu ei ole meditsiinihariduse ega pakutava arstiabi tase nii kõrge, nagu see peaks olema. „Selleks oleme üheskoos projektipartneritega loonud Hue Meditsiini- ja Farmaatsiaülikooli juurde innovatiivse biomeditsiini doktoriõppekava, mille järgi õpib praegu 19 Vietnami doktoranti. Nende juhendajad on nii Vietnami kui ka Euroopa ülikoolidest,“ kirjeldas Jagomägi. Ta lisas, et kuigi projektis pole teadusuuringute rahastus ette nähtud, on doktorandid laiahaardelisema kogemuse saamiseks kaasatud ka partnerite teadusprojektidesse.

„Vietnamis on palju andekaid inimesi, kes vajavad veidi juhendamist ja teadmisi, et olla varsti ise valmis rahvusvahelise tasemega uurimuste tegemiseks,“ kiitis Jagomägi Vietnami kolleege ja nende ambitsioone.

Varasema koostöö raames on Tartu Ülikoolis kaitsnud oma doktoritöö kolm vietnamlast. Praeguseks on nad suundunud tagasi oma ülikoolidesse, kus jätkavad tööd juhtivõppejõududena, jagades oma oskusi ja teadmisi tulevastele arstidele.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaani Margus Lemberi sõnul peegeldub ülikooli meditsiiniteadlaste pühendumine Vietnami meditsiinisüsteemi arendamisele nii Tartu Ülikoolis edukalt kaitstud doktoritöödes, kohapealses praktilises juhendamises kui ka juba toimunud ja tulevastes koolitustes. Projekti kaudu antakse 33 koolitust. „Sellistes projektides osalemine on parim viis kinnitada rahvusvahelisel tasemel Tartu Ülikooli meditsiiniteadlaste suurepärast pädevust. Edukas ja tulemusrohke koostöö on kindlasti eeldus ka jätkuprojektidele rahastuse saamiseks.“

23.–25. aprillil külastab Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonda ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Vietnami delegatsioon, et vaadata tagasi juba tehtule ning seada uusi eesmärke. Visiidil kohtutakse meditsiiniteaduste valdkonna dekaani Margus Lemberi ja Tartu Ülikooli Kliinikumi esindajatega, samuti külastatakse Unimed Ühendatud Kliinikuid, Eesti geenivaramut ning ülikooli peahoonet.

Fotol dekaan Lember tutvustab külalistele meditsiiniteaduste valdkonda. 

Projekti partnerülikoolid on Tartu Ülikool, Greifswaldi Ülikool Saksamaalt, Karolinska Instituut Rootsist ja Essexi Ülikool Inglismaalt. Vietnamist osalevad projektis Hue Meditsiini- ja Farmaatsiaülikool, Hanoi Meditsiiniülikool, Hanoi Farmaatsiaülikool ja Danangi Meditsiinitehnoloogia- ja Farmaatsiaülikool. Projekti partnerorganisatsioonid on Dinh Tien Hoangi Meditsiiniinstituut Vietnamis, Greifswaldi Ülikooli Meditsiinikeskus Saksamaal, ScanBalt fmba Taanis ning Global HR Partner LLC Eestis.

Aasia-suunalist koostööd loob, toetab ja arendab Tartu Ülikoolis Aasia keskus. Keskuse esindaja Heidi Maiberg sõnas, et meditsiiniteaduste valdkonna edukas tegevus Vietnamis on loonud koostööaluse ka teistele ülikooli valdkondadele ja instituutidele.

Triin Jagomägi
TÜ ortodontia dotsent
Mob: +(372) 515 3634
triin.jagomagi [ät] ut.ee