Autor:
Mari-Liis Timmotalo

Tartu ja Islandi teadusprojektide vahetusprogramm

 

Head Tartu Ülikooli arstiteaduse üliõpilased!

 

Image
MV
Image
MV

 

Tartu ja Islandi teadusprojektide vahetusprogrammi rahastatakse Balti teaduskoostöö programmi kaudu. Selle jooksul sõidavad Tartu Ülikooli arstiõppetudengid Islandi Ülikooli, et viia läbi ühe kuu jooksul meditsiiniteemaline teaduslik miniprojekt. Islandi Ülikooli arstiõppetudengid sõidavad omakorda Tartu Ülikooli, et viia siin läbi ühe kuu jooksul miniprojekt. Tudengitel on võimalus valida erinevate miniprojektide teemade vahel.

 

Please click here for this page in English.

 

  Tutvu miniprojektidega     Esita taotlus

Miks otsustasid Tartu-Islandi teadusprojektide vahetusprogrammist osa võtta?

Otsustasin programmist osa võtta, sest see tundus suurepärane võimalus saada põnev rahvusvaheline teadustöö kogemus, saada palju uusi teadmisi ja oskusi ning elada lühiajaliselt mõnes teises riigis.

Mida sa täpsemalt miniprojekti kaudu õppisid? (Ühtlasi palun täpsusta, mis projektist osa võtsid)

Sain tänu projektile palju parema arusaama teadustöö tegemisest, millised takistused ja ettenägematud olukorrad sellega kaasned võivad. Minu projektiks oli uurida hiirtel Mitf geenimutatsiooni mõju võrkkesta pigmentepiteelile.

Kuidas saadud kogemus on sinu õpinguid muutnud? Kas ja kuidas plaanid tulevikus saadud oskusi ära kasutada?

Sain projektist väärtusliku teaduskirjandusega töötamise ja ise teadustöö kirjutamise kogemuse, mis kindlasti tulevikus kasuks tuleb. Sain kinnitust sellele, et soovin enda töö tulevikus teadustööga siduda.

Miks otsustasid Tartu-Islandi teadusprojektide vahetusprogrammist osa võtta?
Teadsin juba ülikooli astudes, et soovin leida tee teadusesse, kuid mul polnud õrna aimugi, kust alustada ning puudusid ka vajalikud tutvused. Tartu-Islandi vahetusprogramm oli esimene minuni jõudnud projekt, kus oli selgelt välja toodud, et varasem kogemus teaduses pole vajalik ning see süstis minusse julgust kandideerida. 

Mida sa täpsemalt miniprojekti kaudu õppisid? (Ühtlasi palun täpsusta, mis projektist osa võtsid)

Minu projektiks oli Islandi Ülikoolis uurida silma pigmentepiteeli morfoloogia muutuseid kindla geenimutatsiooniga hiirel. Nelja nädala jooksul sai selgeks, kui ajamahukas on teadustöö, katsete läbiviimine ja tulemuste saamine. Teaduses tekib alati ootamatuid olukordi, katseid tuleb korrata ja vajadusel plaane muuta. 

Kuidas saadud kogemus on sinu õpinguid muutnud? Kas ja kuidas plaanid tulevikus saadud oskusi ära kasutada?

Teadustöö tegemisel on oluline oskus orienteeruda teaduskirjanduses ning artiklite lugemise harjutamine tuleb ülikoolis palju kasuks. Laboris töötamise kogemus ja praktika aitab ka teooriat paremini mõista ning luua seoseid erinevate valdkondade vahel. Positiivne kogemus vahetusprogrammis Islandi Ülikoolis, tõukas mind ka Tartus otsima võimalusi kooli kõrvalt veidi teadust teha. 

 

Korduma kippuvad küsimused

 • Programm algab jaanuaris 2022 ja lõppeb augustis 2023. Projektis osalemise toimumiseaeg on paindlik ja iga tudeng saab valida välisreisiks talle sobivaima aja.
 • Siinkohal oleme tänulikud tudengitepoolse etteplaneerimise ning paindlikkuse eest, mis võimaldab meil tagada vajamineva abipersonali olemasolu kogu välisreisi ajaks.
   
 • Tartu Ülikooli arstitudengid – kõik kursused.
 • Islandi Ülikooli arstiõppe tudengid – kõik kursused.

Käesolev programm arendab mitmeid baasteaduse tegemiseks vajalikke oskusi nagu näiteks teaduslikke kokkuvõtete, artiklite ja aruannete kirjutamine. Õpid kindlasti ka uurimistöö planeerimist ja teostamist ning saad ettekujutuse, milline näeb välja akadeemiline karjäär. Samuti aitab programmis osalemine võimaluse panustada meditsiiniteaduste valdkonna ja arstiteaduse arendamisse.

Programmi lõppedes peaksite olema võimelised tekitama uusi, patsientidele kasutoovaid andmeid. Millised need andmed võiksid olla baasteaduste seisukohalt?

 • See võib olla uus sihtmärgistatud haigust modifitseeriv ravim.
 • See võib olla uus mehhanism, mis selgitab seisundit või haigust.
 • See võib olla uus, varem kirjeldamata haigussümptom, või varem kirjeldamata uut tüüpi patoloogia.

… kuid on ka palju teisi võimalusi, kuidas saaksite panustada uute andmete loomisse!

Kuidas neid andmeid genereerida?

Üheks võimaluseks on baasteadus, kus saate töötada laboris mõne haiguse modelleerimiseks sobiva rakukultuuri-või loommudeliga, kusjuures meditsiinivaldkonna baasteadus on äärmiselt vajalik, kuna ilma selleta pole täna võimalik liikuda edasi inimeste ravi juurde.

Käesolev õppeprogramm on loodudki spetsiaalselt arstiõppe tudengitele selleks, et parandada meditsiinialaste baasteaduste kohta käivat teadlikkust. Programmi käigus saab iga osaleja uurimisprojekti, mille eest vastutab ise, kusjuures teadusprojekti käigus genereeritavaid teadusandmeid saab osaleja hiljem ka ise üldsusele esitada. Lisaks on võimalus reisida kaunile Islandile või siis tulla ilusasse Eestisse!
 

 • Võimalus reisida!
 • EAPd – iga osaleja saab edukalt lõpule viidud miniprojekti eest 6 EAPd!
 • Oskuste arendamine. Kaasaegsete meditsiiniteaduste valdkonna lõpetanud spetsialistid peaksid olema head suhtlejad, teadlased, juhid ja koostööpartnerid. Selles programmis osaledes arendad sa neid oskusi!
 • Miniprojekti teostamise käigus tuleb osalejal genereerida uusi andmeid ning vormistada oma projekti kohta teaduslik aruanne. Saadud andmed tuleb esitada teistele programmis osalevatele üliõpilastele ja programmi juhendavatele õppejõududele. Lõpuks osaletakse Euroopa Teadlaste ööl, kus tuleb selgitada avalikkusele oma oma miniprojekti ja rääkida oma  teaduskoostöö kogemusest.
 • Programmi juhendajad on teadlased ja õppejõud, kes teavad, et teadus ei ole alati etteaimatav. Osalejate miniprojektid ei pruugi kulgeda nii nagu esialgu eeldatakse. Kuid see ongi teaduse ilu! Oluline osa teadustegevusest ongi saadud tulemuste tõlgendamine, olenemata sellest, millised need on.
 • Käesolev programm katab sõidukulud, majutuse ja elamiskulud. Teil on vaja ainult osaleda ja pühenduda teadustööle!
 • Programmi valitud üliõpilastele antakse juba täpsemat infot selle kohta milliseid kuludokumente esitada ja kuidas toimub arveldamine.
   
Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

MV

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus 2024