Tartu ja Groningeni ülikooli teadlased otsisid ühisosa teaduskoostööks

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna delegatsioon külastas 26. ja 27. veebruaril Groningeni Ülikooli, et leida võimalikke uurimissuundi tulevaste ühiste projektitaotluste jaoks.

Hollandis asuva Groningeni Ülikooli kolleegide teadustöö prioriteetsed teemad on tervislik vananemine ning prekliinilise, kliinilise ja siirdemeditsiini suuna biopangad.

Neid teemasid arvestades kuulusid meditsiiniteaduste valdkonna delegatsiooni dekaan professor Margus Lember, arendusprodekaan dotsent Jarek Mäestu, teadusprodekaan professor Külli Kingo, bio- ja siirdemeditsiini instituudi juhataja professor Eero Vasar, biomeditsiini osakonna juhataja professor Pärt Peterson ning kliinilise geneetika keskuse juhataja professor Katrin Õunap.

Jarek Mäestu sõnul tutvustati kohtumisel kummagi ülikooli teadussuundi, et leida võimalikku ühisosa ühiste granditaotluste esitamiseks. Samuti räägiti terviseteaduste võimalustest kavandamisel olevas programmis „Euroopa horisont“.

„Kuna ühistaotlused peaksid hõlmama enamat kui ühe konkreetse haiguse või elundkonnaga seotud teadustööd, siis oli meie eesmärk tuua eri uuringuvaldkonnad kokku, et leida nende seast võimalikke tugevaid koostööpunkte. Samas ei saa välistada ka väiksemate huvirühmade teket, et lahendada kitsamaid uurimisküsimusi,“ kirjeldas Mäestu.

Margus Lember kirjeldas, et Groningeni Ülikooli arstiteaduskond ja haigla on teineteisega väga hästi lõimunud ja ühiselt juhitud. „Groningeni Ülikooli haigla on Hollandi suurim ülikoolihaigla ja teadustööl on seal väga suur tähtsus. Enamik arstide ametikohti on ühendatud teadlaskohtadega. Selleks on ülikoolil piisav riiklik teadusrahastus, millele lisanduvad grandid,“ sõnas ta.

Tartu Ülikoolist osalesid kohtumisel veel loodus- ja täppisteaduste valdkonna terviseinformaatika vanemteadur Raivo Kolde ning grandikeskuse välisrahastuse koordinaator Kadri Orula. Kohtumistele olid kaasatud ka Groningeni Ülikooli varasema partnerülikooli, Kopenhaageni Ülikooli arstiteaduskonna esindajad.

Tartu Ülikool kuulub koos Groningeni Ülikooliga koostöövõrgustikku U4, mis pakub avatud, lõimitud ja piirideta keskkonda tipptasemel õppe- ja teadustööks, toetades ülikooli liikmete senisest tihedamat liikumist partnerülikoolide vahel.

Lisateave:
Margus Lember
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan
5331 8600
margus.lember@ut.ee