Sten Ilmjärv kaitseb doktoritööd 24. aprillil 2015 kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 (Ravila 19)

Sten Ilmjärv kaitseb doktoritööd24. aprillil 2015 kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 (Ravila 19)   „Estimating differential expression from multiple indicators“ („Diferentsiaalse geeniekspressiooni erinevuste hindamine mitmete indikaatorite alusel“)  

Juhendajad:
prof Jaak Vilo, PhD, TÜ arvutiteaduse instituut
prof Eero Vasar, PhD, TÜ füsioloogia osakond
vanemteadur Hendrik Luuk, PhD, TÜ füsioloogia osakond.

Oponent: vanemteadur Djork-Arné Clevert, PhD, Institute of Bioinformatics, Johannes Kepler University, Linz, Austria.