Selgusid teaduskonverentsi parimad

Arstiteaduskonna 388. aastapäeva puhul toimunud teaduskonverentsil esitleti ligi sadat teadustööd, millest žürii valis tunnustamiseks välja silmapaistvamad. 

Teaduskonverentsi žürii esimees, Tartu Ülikooli pulmonoloogia professor Alan Altraja ütles, et ühelt poolt on teaduskonverentsi parimate esiletõstmine tunnustus tehtud töö eest, ent olulisemal määral võiks see tunnustus olla innustuseks suurte tegude tegemiseks tulevikus.

Parim doktorantide suuline ettekanne
Kaspar Ratnik „Preeklampsia riski ennustustesti ja mudeli väljatöötamine“

Parim üliõpilaste suuline ettekanne
Kaisa Teele Oja „Sihtmärgistamata metaboloomika analüüsi rakendamine uute pärilike monogeensete haiguste avastamiseks“

Parim arst-residentide, arstide ja teadurite suuline ettekanne
Laura Kasak „Korduv raseduse katkemine ja varjatud pika QT sündroom“

Parim doktorantide e-postri tutvustus
Liis Ilves „Atoopilist dermatiiti põdevate patsientide naha metaboloomilises analüüsis esineb häirunud nahabarjäärile ja oksüdatiivsele stressile iseloomulikke muutusi“

Parim üliõpilaste e-postri tutvustus
Jevgeni Šugurov „ESWL: efektiivsus ja patsiendi valiku kriteeriumid“

Parim arst-residentide, arstide ja teadurite e-postri tutvustus
Epp Sepp „100aastaste ja 20aastaste seedetrakti mikrobioota“

Parim doktorantide e-poster
Kadri Klaos „Sõltumatu ravimtundlikkuse kiirtest tuberkuloosi diagnostikas“

Parim üliõpilaste e-poster
Kertu Kallaste „Enneaegsusretinopaatia ravi aastatel 2007–2018 Ida-Tallinna Keskhaiglas ning selle lähi- ja ühe aasta tulem“

Parim arst-residentide, arstide ja teadurite e-poster
Liis Haljasmägi „SARS-CoV-2-vastaste autoantikehade määramine, kasutades LIPS-meetodit“

Kliinikumi teadustöö preemia ja Neinar Seli stipendium

Tartu Ülikooli kliinikumi teadustöö preemia parima kliinilise suunitlusega teadustöö eest pälvis Liis Ilves töö eest „Atoopilist dermatiiti põdevate patsientide naha metaboloomilises analüüsis esineb häirunud nahabarjäärile ja oksüdatiivsele stressile iseloomulikke muutusi“.

Samuti autasustati ajakirja Eesti Arst ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid: Solveig Verbut, Elis Tiivoja, Svenno Saani ja Karl Jõestet. Stipendiumid andsid üle Eesti Arsti peatoimetaja Urmas Siigur ja stipendiumi asutaja Neinar Seli.

Tunnustused anti üle 16. oktoobril 2020 Tartu Ülikooli muuseumis toimunud arstiteaduskonna 388. aastapäeva autasustamisel, mida saab järele vaadata UTTV-st.

Kõikide teaduskonverentside teesidega on võimalik tutvuda Eesti Arsti erinumbris. Teaduskonverentsi ja esiletõstetud ettekandeid saab järele vaadata www.worksup.com lehel (event ID: teaduskonverents2020).