Selgusid meditsiiniteaduste valdkonna esindajad Tartu Ülikooli senati uues koosseisus

19. mail toimus Tartu Ülikooli senati uue koosseisu valimine ja 20. mail kinnitas senati valimiskomisjon 1. juulist tööd alustava senati uue koosseisu, kuhu meditsiiniteaduste valdkonnast kuulub kaks bio- ja siirdemeditsiini insituudi esindajat ja kaks kliinilise meditsiini instituudi esindajat. Farmaatsia instituudi ning sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi esindajad jäid pingerea järgi valdkonna asendusliikmeteks.

Igast valdkonnast valiti senati koosseisu neli enim hääli saanud kandidaati. Meditsiiniteaduste valdkonnast valiti senati koosseisu

Külli Kingo
dermatoloogia ja veneroloogia professor
kliinilise meditsiini instituut

Mihkel Zilmer
meditsiinilise biokeemia professor
bio- ja siirdemeditsiini instituut

Pärt Peterson
molekulaarimmunoloogia professor
bio- ja siirdemeditsiini instituut

Tanel Laisaar
torakaalkirurgia dotsent
kliinilise meditsiini instituut

Valdkonna asendusliikmed on

Karin Kogermann
füüsikalise farmaatsia dotsent; farmaatsia vanemteadur
farmaatsia instituut

Lennart Raudsepp
spordipsühholoogia professor
sporditeaduste ja füsioteraapia instituut

Senati valimistel osales kokku 1166 ülikooli töötajat 1630 valimisõigusega inimesest (71,53%). Hääleõigus oli kõikidel akadeemilistel töötajatel, kelle töökoormus ülikoolis õppejõu või teadustöötajana on vähemalt 20 tundi nädalas.

Tutvu ka teiste valdkondade senati uue koosseisu liikmetega siseveebist.

Tartu Ülikooli senat on 22-liikmeline. Senati koosseisu kuulub rektor senati esimehena, 16 akadeemiliste töötajate poolt valitud liiget ja viis üliõpilaste esindajat.
Senati uue koosseisu volitused algavad 1. juulist 2020.

Lisateave:
Tõnis Karki
akadeemiline sekretär
737 5605
tonis.karki@ut.ee