Selge sõnumi eriauhinna pälvis Irja Lutsar

Selge keele patroon Ülle Madise annab täna üle 2020. aasta selge sõnumi auhinnad.  Eriauhinna pälvis Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia professor Irja Lutsar.

Irja Lutsari puhul hindas komisjon tema asjakohaseid ja selgekeelseid sõnavõtte meedias 2020. aastal seoses koroonakriisiga. „Tema puhul on saanud kokku mitu head aspekti: ta on valdkonna asjatundja, ta oskab selgitada keerulisi nähtusi suhteliselt lihtsas keeles, ta oskab suhelda meediaga ja teeb seda lahkesti. Lisaks on ta teadlik kommunikatsiooni suurest rollist tervisekriisi lahendamisel, pidades elanike teavitamist vajalikuks: ikka ja jälle ilmub meedias tema enda tekste, mitte ainult tema vastuseid uudiseajakirjanike küsimustele. Võib küll väita, et teadusnõukoja juhina on rahvavalgustus tema töö osa, ent on suurepärane, et sellesse ametisse määratud asjatundja on samal ajal selge suhtluse edendaja. Kriisikommunikatsioonis on selline kõneisik kulda väärt,“ tõi esile Lutsari auhinnale esitanud Tartu Ülikooli keelenõunik Kristel Ress.

Professor Lutsar, kes pälvis eelmisel nädalal ka teadusajakirjanduse sõbra auhinna, tunnistas, et koroona tõttu meedia keskpunkti sattumine oli väga ootamatu. „Pean ütlema, et minu praegune kogemus ajakirjanikega on väga positiivne. On ikka olnud neid, kes on natuke intrigeerinud, aga ütlen selle peale, et pigem peab kontrollima enda sõnu. Kui sa ise ütled midagi, millest keegi aru ei saa, siis pole ime, et ajakirjanik kirjutab midagi, mis sulle endale üldse ei meeldigi. Julgustan kõiki ajakirjanikega suhtlema,“ ütles Lutsar siis, rõhutades selge väljendusviisi tähtsust.

2020. aasta selge sõnumi auhinna võistlustöid hindas Eesti Keele Instituudi, Eesti Keeletoimetajate Liidu, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Tartu Ülikooli, Eesti Kujundusgraafikute Liidu, E-riigi Akadeemia, OÜ Geenius Meedia ja OÜ Spurt esindajatest koosnev komisjon.

Tutvu teiste auhinnasaajatega selge sõnumi veebilehel ja jälgi galat selge sõnumi Facebookis