Rektori pöördumine arstiüliõpilaste poole: teie abi on kiiresti vaja

Eesti haiglad ja Terviseamet on pöördunud Tartu Ülikooli poole palvega saata haiglatesse appi arstiüliõpilasi, et toetada meditsiinisüsteemi võitluses Covid-19 pandeemiaga.

Ülikool on üliõpilastelt saanud esmase tagasiside nende valmiduse kohta minna appi Eesti haiglate Covid-19 osakondadesse. Paljud üliõpilased juba töötavad haiglates, sh 172 teadaolevalt Covid-19 osakondades. Lisaks on veel 300 üliõpilast väljendanud valmisolekut minna toeks kas abiarsti, abiõe või hooldajana.

Tartu Üikooli rektor Toomas Asser tegi täna videopöördumise kõigi arstiüliõpilaste poole. Ta tänas neid, kes juba töötavad haiglates või on sinna minemas, ja palus kiiret abi nendelt, kes ei ole veel otsust langetanud.

„Eesti haiglad on sattunud rahuaja kõige keerulisemasse olukorda ja me näeme, mida tähendab meditsiinipersonali vähesus. See on teadmine, mis meil on aastaid olnud ja mis tuleb nüüd eriti ilmekalt välja: sellest hakkab sõltuma väga paljude inimeste elu,“ rääkis rektor pöördumises arstiüliõpilaste poole. „Nüüd on see hetk, kus teie abi on oodatud ja oodatud veel enne, kui te saate kätte arsti kutsetunnistuse. Mõneti rohkem on seda abi vaja praegu põhja- ja idaregiooni haiglates, aga abi on vaja kõikjal. Seda on vaja kiiresti. Vaja on üldarste, abiarste, õendusabi, hooldajaid – vaja on üldse abikäsi,“ ütles Asser.

Rektor kinnitas, et ülikool on valmis korraldama õppetöö ümber nii, et arstiüliõpilaste abiga saaks kriitiline hetk meie tervishoiusüsteemis üle elatud ja samas ei saaks pihta üliõpilaste haridus.